ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: มหาวิทยาลัยทั้งหมด 404 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  040579 ฟ้องร้องมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) ฐิติ12 มิถุนายน 2553
  040456 ล้างมลทิน ( ตอบแล้ว ) อาจารย์มหาวิทยาลัย3 มิถุนายน 2553
  040412 การกู้เงิน ( ตอบแล้ว ) toy31 พฤษภาคม 2553
  040128 ป.โท ( ตอบแล้ว ) coco10 พฤษภาคม 2553
  039758 การทำสัญญาของมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) พิม์ชนก31 มีนาคม 2553
  039636 แบบนี้ถือเป็นมาตรฐานหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) นักศึกษา20 มีนาคม 2553
  039181 สิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) บุคลากร13 กุมภาพันธ์ 2553
  039150 การอนุมัติให้เอกชนเช่าเหมาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินธุรกิจ โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) นายสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์10 กุมภาพันธ์ 2553
  039137 ลาคลอด ได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) ขนิษฐา10 กุมภาพันธ์ 2553
  039092 คุณสมบัติของ นายยกสภามหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) คนขี้สงสัย7 กุมภาพันธ์ 2553
  038884 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( ตอบแล้ว ) อาจารย์ผู้น้อย มทร.อีสาน23 มกราคม 2553
  038808 การก่อสร้างอาคารในสถานที่ที่ไม่ตรงกับที่กำหนดในงบประมาณ ( ตอบแล้ว ) รัศมี19 มกราคม 2553
  038625 ต้องการกลับเข้ารับราชการ ( ตอบแล้ว ) ข้าราชการกระทรวง7 มกราคม 2553
  038344 การประเมินอาจารย์ประจำอัตราจ้าง ( ตอบแล้ว ) อาจารย์ประจำอัตราจ้าง11 ธันวาคม 2552
  038149 ทำมัยต้องเรียนถึง 3 ปี ( ตอบแล้ว ) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร26 พฤศจิกายน 2552
  037405 ค่าลงทะเบียนเรียน(ค่าหน่วยกิต) ม.บูรพา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ( ตอบแล้ว ) พี่สาวที่จะต้องจ่ายค่าเทอมให้น้องชาย6 ตุลาคม 2552
  036944 รักษาการอธิการ ( ตอบแล้ว ) RMUTL7 กันยายน 2552
  036684 สถาบันยกเลิกหลักสูตร ( ตอบแล้ว ) นักศึกษาป.โท22 สิงหาคม 2552
  036675 ผลการหารีอคำถานที่ 036651 ปัญหาการเปิดศูนย์การเรียนรู้พยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ( ตอบแล้ว ) นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้พยัคฆภูมิพิสัย21 สิงหาคม 2552
  036651 ปัญหาการเปิดศูนย์การเรียนรู้พยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ( ตอบแล้ว ) นักศึกษาศูนย์พยัคภูมิพิสัย20 สิงหาคม 2552
  036636 การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ( ตอบแล้ว ) นักศึกษาโครงการสหวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัส 5019 สิงหาคม 2552
  035984 การถูกละเมิดสิทธิ ( ตอบแล้ว ) นิสิตป. โท HRM:7 ม.บูรพา10 กรกฎาคม 2552
  035786 วิธีการนับคะแนนการสรรหาอธิกาบดี ( ตอบแล้ว ) กรมการสภา27 มิถุนายน 2552
  035783 การสรรหาอธิการบดี มทร.อีสาน ( ตอบแล้ว ) ผู้แทนอาจารย์ มทร.อีสาน27 มิถุนายน 2552
  035583 การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) นิติกรน้อย18 มิถุนายน 2552
  035229 ว่าด้วยระเบียบการพิจารณาบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) อนุรักษ์ โคตรชมภู27 พฤษภาคม 2552
  035052 การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) ผู้สงสัย14 พฤษภาคม 2552
  034901 ขอความกระจ่าง ( ตอบแล้ว ) มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร2 พฤษภาคม 2552
  034447 ศึกษาต่อ ( ตอบแล้ว ) ผู้ที่ไม่มีสิทธิ27 มีนาคม 2552
  034442 สถานะของบุคลากรและสวัสดิการที่พึงได้รับ ( ตอบแล้ว ) บุคลากรเจ้าหน้าที่มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช27 มีนาคม 2552
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>