ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • 1.ความหมายของคำว่าเบิกความเท็จ คืออะไรครับ ช่วยยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยครับ คล้ายๆ ให้การเท็จต่อตำรวจหรือเปล่า 2.กรณีผมยื่นต่อศาลว่าญาติ มีเจตนา ยึดครองที่ดิน โดยใช้ความรู้สึกตนเองเป็นองค์ประกอบ อย่างนี้ เบิกความเท็จหรือเปล่าครับ ขอบคุณสำหรับค
 •  
 • วุฒิดุษฏีบัณฑิตสามารถนำไปเทียบรับตำแหน่งทางกฎหมายได้หรือไม่
 •  
 • กฎหมายทุจจริต
 •  
 • คนต่างด้าวถูกอายัดบัญชีธนาคาร
 •  
 • มรดก
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
  มุมของมีชัย
 • ความคิดเสรีของมีชัย
 • เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
 • เรื่องสั้น
 • จดหมายถึงนาย
 •  
   
  ความคิดเสรีของมีชัย

  จำนวนบทความ ทั้งหมด 34 บทความ
  ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ควรเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.
  ของขวัญกับประธานรัฐสภา
  ศาลรัฐธรรมนูญ----ความเป็นองค์กรสูงสุดที่ต้องรักษาไว้
  ภาพที่เกิดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  หลักกาลามะสูตร
  เรายังเป็นคนไทยกันอยู่หรือ?
  ทางสองแพร่งของเสรีภาพของคนไทย
  ความไม่โปร่งใสของกฎหมาย บสท. ในสายตาของเจ้าหนี้
  การอยู่อย่างมีความสุขในสังคมประชาธิปไตย
  การสอบสวนคดีของตำรวจ
  จะเลือกรัฐมนตรีอย่างไรดี
  ความสับสนของสังคม
  ไปเลือกตั้งกันเถอะ
  ความจริงกับสิ่งที่ปรากฏในสื่อ
  คนพันธุ์นี้หรือ..ที่จะมาบริหารบ้านเมือง?
  ภาระหน้าที่ ของ กกต.
  ประชาพิจารณ์
  กฎหมายเลือกตั้งใหม่จะแก้ไขปัญหาได้เพียงไร
  ว่าด้วยอุเบกขา?
  น้ำใจของคนไทย
  ศักดิ์ศรีของประเทศไทย??
  "ใบแดง" ของ กกต.
  ประเทศไทย “ของเราทุกคน”
  ปัญหาของกฎหมายเลือกตั้ง
  เขาแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งกันอย่างไร
  ทำไมผมถึงรับเป็นประธานแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง
  จะแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งไปทำไม
  ปัญหาของรัฐบาล
  การลาออกของสมาชิกสภา
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> << 1 2 >>