ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • 1.ความหมายของคำว่าเบิกความเท็จ คืออะไรครับ ช่วยยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยครับ คล้ายๆ ให้การเท็จต่อตำรวจหรือเปล่า 2.กรณีผมยื่นต่อศาลว่าญาติ มีเจตนา ยึดครองที่ดิน โดยใช้ความรู้สึกตนเองเป็นองค์ประกอบ อย่างนี้ เบิกความเท็จหรือเปล่าครับ ขอบคุณสำหรับค
 •  
 • วุฒิดุษฏีบัณฑิตสามารถนำไปเทียบรับตำแหน่งทางกฎหมายได้หรือไม่
 •  
 • กฎหมายทุจจริต
 •  
 • คนต่างด้าวถูกอายัดบัญชีธนาคาร
 •  
 • มรดก
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
  มุมของมีชัย
 • ความคิดเสรีของมีชัย
 • เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
 • เรื่องสั้น
 • จดหมายถึงนาย
 •  
   
  เรื่องสั้น

  จำนวนบทความ ทั้งหมด 16 บทความ
  นิทาน (ไม่เกี่ยวกับ) การเมือง เรื่อง ปัญหาของตระกูล?
  ความ (ใฝ่) ฝันของพ่อบุญน้อย ตอนที่ ๕ พ่อบุญน้อยแก้ข้อบังคับการประชุม
  ความ(ใฝ่)ฝันของพ่อบุญน้อย ตอน เลือกนายกรัฐมนตรี
  ความ (ใฝ่) ฝันของพ่อบุญน้อย ตอน เปิดสภาและเลือกประธาน
  ความ(ใฝ่)ฝัน
  ความ (ใฝ่) ฝัน ตอน พ่อบุญน้อยเข้าสภา
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 10 การส่งเสริมและให้กำลังใจ
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 9 การยอมรับในสิ่งที่เป็นที่เคารพรักของอีกฝ่ายหนึ่ง
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 8 การสร้างความเป็น “เรา” ให้เกิดขึ้น (ละลายพฤติกรรมเดิม)
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 7 การยอมรับผลของสิ่งที่เคยชอบ
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 6 เสรีภาพในการดำรงชีวิต
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 5 การนำชีวิตของตนไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 4 การ Appreciate ความดีที่อีกฝ่ายทำ
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 1 "จาก พ่อ ถึง ลูก"
  เรื่องของคนสองคนตอนที่ 2 ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่ง
  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 3 การเรียกร้องการกระทำจากอีกฝ่ายหนึ่ง
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>