ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  040412 การกู้เงินtoy31 พฤษภาคม 2553

  คำถาม
  การกู้เงิน

  มหาวิทยาลัยสามารถกู้เงินธนาคารเองได้ไหมคะ โดยมหาวิทยาลัยจะใช้คืนเงินกู้นั้นเองจากเงินรายได้ ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินมาใช้คืนเงินที่กู้

  เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัย บัญญัติให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  กรณีนี้ หากมหาวิทยาลัยเอาที่ดินของมหาวิทยาลัยให้เอกชนไปออกเงินเองทั้งหมดสร้างหอพักนักศึกษา แล้วแบ่งค่าเช่าหอพักที่เก็บได้จากนักศึกษาให้เอกชนจนครบจำนวนที่ตกลงกัน เช่นประมาณ 30ปี แต่ต่อมามหาวิทยาลัยจะซื้อหอพักจากเอกชนคืน โดยคิดบวกค่าใช้จ่ายและกำไรให้เอกชนตามจำนวนที่ตกลงกัน ซึ่งเอกชนก็ตกลงด้วย มหาวิทยาลัยจึงจะกู้เงินธนาคารมาซื้อคืน กรณีเช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะกู้เงินเองได้หรือไม่

  อนึ่ง ตามพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะมาตรา 8 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกู้เงินหรือค้ำประกันมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ

  ขอบพระคุณค่ะ

  คำตอบ
  ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ ก็กู้ได้ เพราะตามกฎหมายการบริหารนี้สาธารณะนั้น มหาวิทยาลัยในกำกับไม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 พฤษภาคม 2553