ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: มหาวิทยาลัยทั้งหมด 404 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  053038 ขัดหรือแย้ง ( ตอบแล้ว ) นิติกรมหาวิทยาลัย27 มีนาคม 2562
  052984 ขาดคุณสมบัติรับราชการ ( ตอบแล้ว ) theerapat26 กันยายน 2561
  052976 การแก้ไขข้อบังคับ ( ตอบแล้ว ) เจ้าหน้าที่ 13 กันยายน 2561
  052968 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ( ตอบแล้ว ) ลูกจ้างชั่วคราว29 สิงหาคม 2561
  052963 การเซ็นรับหนังสือ ( ตอบแล้ว ) เจ้านายที่รัก23 สิงหาคม 2561
  052946 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดซื้อ ( ตอบแล้ว ) อจ สมศักดิ์7 สิงหาคม 2561
  052923 เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี ( ตอบแล้ว ) chalermsak29 มิถุนายน 2561
  052918 สอบถามกรณีการมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ( ตอบแล้ว ) นายนาทสวรรค์ กมลสินธ์25 มิถุนายน 2561
  052857 การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล21 พฤษภาคม 2561
  052830 การเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ ( ตอบแล้ว ) surasak25 เมษายน 2561
  052783 อำนาจการแต่งตั้ง ( ตอบแล้ว ) นายสุรศักดิ์ นาคนาคา7 มีนาคม 2561
  052778 พนักงานมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) คมกฤต3 มีนาคม 2561
  052513 เงินประกันมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) นักศึกษามหาวิทยาลัยชายขอบ18 มิถุนายน 2560
  052365 การกระทำฝ่าฝืนวินัยบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแนวทางดำเนินการ ( ตอบแล้ว ) cuam22 กุมภาพันธ์ 2560
  052332 การรีโค๊ดรหัสนักศึกษา ( ตอบแล้ว ) ผู้ได้รับทุน30 มกราคม 2560
  052330 จะเปลี่ยนสวัสดิการประกันสังคมมาเป็นประกันสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณุขได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน30 มกราคม 2560
  052312 อธิการบดีที่แต่งตั้งตามมาตรา 44 ( ตอบแล้ว ) อาจารย์มหาวิทยาลัย17 มกราคม 2560
  052293 การลงมติของสภามหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) นายอุทัย ศรีจันทร์28 ธันวาคม 2559
  052219 ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ( ตอบแล้ว ) พม.7 พฤศจิกายน 2559
  051991 สัญญาให้ทุน ( ตอบแล้ว ) พนักงานมหาวิทยาลัย28 มิถุนายน 2559
  051989 อำนาจตีกลับหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) ผู้ใต้บังคับบัญชา23 มิถุนายน 2559
  051270 การศึกษาต่อของข้าราชการ ( ตอบแล้ว ) อาจารย์มหาวิทยาลัย24 ตุลาคม 2558
  051223 การตั้งกรรมการสอบสวนวินัย และการแจ้งความ ( ตอบแล้ว ) ลูกจ้างในหน่วยงานของสถานศึกษา19 ตุลาคม 2558
  051167 เขตพื้นที่บริการการศึกษา ( ตอบแล้ว ) นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ13 ตุลาคม 2558
  051092 การเป็นที่ปรึกษากับเป็นกรรมการสภาผู้ทรงฯพร้อม ๆกัน ( ตอบแล้ว ) อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ5 ตุลาคม 2558
  050980 การทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ( ตอบแล้ว ) หนูแดง3 กันยายน 2558
  050961 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( ตอบแล้ว ) ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร25 สิงหาคม 2558
  050928 อธิการบดีไม่มีประสิทธิภาพ ไร้สมรรถนะพิจารณาจากอะไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล พัฒนาหรือพิจารณา? ( ตอบแล้ว ) Kulyarat12 สิงหาคม 2558
  050900 ความเสียหายร้ายแรง ( ตอบแล้ว ) คนราชภัฏ27 กรกฎาคม 2558
  050848 ค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง มหาวิทยาลัยในกำกับฯ ( ตอบแล้ว ) นายเทวัญ เริ่มสูงเนิน10 กรกฎาคม 2558
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>