ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051167 เขตพื้นที่บริการการศึกษานิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ13 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  เขตพื้นที่บริการการศึกษา
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ
       ผมมีประเด็นสอบถามท่านดังนี้ครับ
       ตามมาตรา 16 (5) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน  ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
    ผมอยากเรียนถามว่า คำว่า "เขตพื้นที่บริการการศึกษา" หมายถึงอย่างไร ถ้าสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นว่าเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ ทั้งประเทศได้หรือไม่  
     ขอบคุณครับ
  คำตอบ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น แต่ละแห่งย่อมมีขอบเขตของตนในการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะกำหนดกันไว้ล่วงหน้า  การกำหนดให้มีเขตพื้นที่บริการทั่วประเทศ ก็เกินไป แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามที่จะรับนักศึกษาจากจังหวัดใดก็ตาม
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 ตุลาคม 2558