ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050848 ค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง มหาวิทยาลัยในกำกับฯนายเทวัญ เริ่มสูงเนิน10 กรกฎาคม 2558

  คำถาม
  ค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง มหาวิทยาลัยในกำกับฯ
  ในกรณีมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่ พรบ. มีมาตราคุ้มครองให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน กฏหมายแรงงาน (เช่นกรณีค่าชดเชยการเลิกจ้าง)
  จึงอยากเรียนถามว่า ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
  1) ได้รับผลประเมินต่ำกว่าที่กำหนดสองรอบ และใช้เป็นเงื่อนไขเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง จะได้รับการชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่
  2) ในกรณีอาจารย์ที่ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการในเวลาที่กำหนด และใช้เป็นเงื่อนไขการเลิกจ้าางตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จะได้รับการชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่
  3) ในกรณีที่การจ้างคาบเกี่ยวระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับ ถ้าการเลิกจ้างตามข้อ 1) และ 2) เกิดขึ้น การนับระยะเวลาทำงานเพื่อจ่ายค่าชดเชยควรนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าทำงาน หรือวันที่ พรบ. ในกำกับ มีผลบังคับใช้ครับ
  คำตอบ
  1-2 ถ้าเลิกจ้างเพราะเหตุที่เจ้าตัวเป็นผู้กระทำ
   มหาวิทยาลัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้
  3. มหาวิทยาลัยในกำกับ ก็เป็นมหาวิทยาลัยรัฐเหมือนกัน ไม่ได้กลายเป็นสมบัติส่วนตัวของใครหรอก ส่วนจะนับเวลาต่อเนื่องหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตอนรับโอนกันมา ว่ากฎหมายระบุไว้อย่างไร

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 กรกฎาคม 2558