ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050900 ความเสียหายร้ายแรงคนราชภัฏ27 กรกฎาคม 2558

  คำถาม
  ความเสียหายร้ายแรง
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพอย่างสูง
  ผมปฏิบัติงานที่ราชภัฏแห่งหนึ่ง มีกรณีมีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการ มีการจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการจัดงาน ซึ่งการจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามงวดงานที่กำหนดไว้ โดยงวดแรกค่าจ้าง 900,000 บาท แต่พอใกล้ถึงเวลาจัดงาน อาจารย์ท่านดังกล่าวได้ยืมเงินทดรองของมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง โดยมีการทำสัญญาส่วนตัวกับทางเอกชนว่าเมื่อได้รับค่าจ้างจากมหาวิทยาลัย ให้ทางเอกชนนำเงินมาชดใช้อาจารย์เพื่ออาจารย์จะนำเงินดังกล่าวมาล้างเงินยืม แต่เมื่อมหาวิทยาลัยโอนเงินให้เอกชนจนถึงงวดสุดท้าย ทางเอกชนก็ไม่นำเงินมาชดใช้ให้แก่อาจารย์ ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเกินระยะเวลาในการค้างเงินยืมทดรองแล้วจึงดำเนินการทวงถามอาจารย์ให้ชดใช้เงินยืม แต่อาจารย์เพิกเฉย ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
       ผมจึงมีประเด็นถามอาจารย์มีชัยว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
  คำตอบ
  แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงของมหาวิทยาลัย  เรื่องมีเพียงว่าอาจารย์ยืมเงินทดรองราชการจากมหาวิทยาลัย ถึงเวลาไม่คืนให้ มหาวิทยาลัยก็หักเงินเดือนคืน หรือถ้าอาจารย์ไม่ยอมจ่าย ก็อาจตั้งกรรมการสอบสวน ลงโทษฐานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ หรือฟ้องเรียกเงินคืน หากถึง ๒ ล้าน ก็ฟ้องล้มละลาย 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กรกฎาคม 2558