ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052857 การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยนายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล21 พฤษภาคม 2561

  คำถาม
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

                    เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ (ของมหาวิทยาลัย) ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์ แต่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ข้อ 4 ระบุว่า ในการดำเนินการเพื่อให้มีสภาคณาจารย์ตามกฏหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นของสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิและดำรงตำแหน่งในสภาคณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
                    ทั้งนี้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์ ยังไม่มีการแก้ไขภายหลังมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้นจึงใคร่ขอสอบถามท่านอาจารย์ว่า คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์ หรือตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560

                     ขอแสดงความนับถือ

  คำตอบ

  ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพราะคำสั่ง คสช.กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ เพียงแต่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับเพื่อให้ฝ่ายอาจารย์และฝ่ายสนับสนุนมีสิทธิเหมือนกันได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 พฤษภาคม 2561