ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052332 การรีโค๊ดรหัสนักศึกษาผู้ได้รับทุน30 มกราคม 2560

  คำถาม
  การรีโค๊ดรหัสนักศึกษา

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

            ผมรับราชการและได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในประเทศระดับปริญญาเอกภาคปกติหลักสูตร 3 ปี โดยเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศและ สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคปกติพอครบกำหนด 3 ปี ได้ขยายเวลาจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา และหลังจากนั้นได้กลับเข้ารับราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และได้รักษาสภาพนักศึกษาต่อมาภายหลังครบกำหนด 6 ปี ซึ่งผมก็ได้ดำเนินการวิจัยมาตลอดแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจนได้รับแจ้งว่าพ้นสภาพนักศึกษา ผมได้ลงทะเบียนกลับเข้าศึกษาและได้รหัสนักศึกษาใหม่โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเดิม ต่อมาภายหลัง 2 ปีผมได้สำเร็จการศึกษาในสาขาและหลักสูตรเดิมที่ได้รับทุน

  คำถามคือ

            1. การกระทำดังกล่าวถือว่าผมผิดสัญญาการรับทุนหรือไม่

            2. ผมสำเร็จการศึกษาในสาขาและหลักสูตรเดิมที่ขอทุนแต่รหัสนักศึกษาเป็นรหัสใหม่ผมต้องชดใช้ทุนหรือไม่

  คำตอบ

  1. ไม่เห็นสัญญาการรับทุนเลยตอบชัดเจนไม่ได้ แต่โดยปกติถ้าสัญญามิได้ผิดไปจากมหาวิทยาลัยอื่น เขามีข้อกำหนดว่าต้องเรียนให้จบภายในกำหนดเวลา ถ้าไม่สำเร็จก็เป็นการผิดสัญญา

  2.เมื่อผิดสัญญาก็อาจต้องใช้ทุนคืน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 มกราคม 2560