ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035783 การสรรหาอธิการบดี มทร.อีสานผู้แทนอาจารย์ มทร.อีสาน27 มิถุนายน 2552

  คำถาม
  การสรรหาอธิการบดี มทร.อีสาน

  ผู้สมัครอธิการบดี มทร.อีสาน ท่านหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการสภาฯ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีและได้ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหาแล้ว ภายหลังผู้สมัครรายดังกล่าว ทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอถอนตัวเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีและขอใช้สิทธิในการลงคะแนน  ก่อนวันพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายกสภาอนุมัติให้ได้รับสิทธิตามที่ขอ

  ขอตั้งคำถามดังนี้

  1. ผู้สมัครรายดังกล่าวมีสิทธิตามที่ร้องขอหรือไม่

  2. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติหรือไม่

   

   

  คำตอบ

  1. เมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้เข้ารับการสรรหา (เพราะถอนตัวแล้ว) เขาก็มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในฐานะเป็นกรรมการสภาฯได้

  2. เมื่อเขาไม่ได้มีส่วนได้เสีย สิทธิก็ย่อมเป็นของเขา โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากใคร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มิถุนายน 2552