ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035583 การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยนิติกรน้อย18 มิถุนายน 2552

  คำถาม
  การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธุ์

         กระผมเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีข้อส่งสัยในข้อกฎหมายเรื่องของ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 และอยากทราบความคิดเห็นของท่านอาจารย์เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติงานต่อไปและทราบว่าท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กระผมเลยคิดว่าจะได้แนวทางการทำงานจากคำแนะนำของอาจารย์ครับ

        กระผมมีข้อคำถามดังนี้ครับ

        1. การแต่งตั้งรองอธิการบดี ในมหาวิทยาลัยที่กระผมทำงานอยู่นั้นได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีประสบการณ์สอนไม่ถึง 5 ปีตามพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 (ม.29 ประกอบ ม.32) แต่ในขณะที่แต่งตั้งนั้น ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารเลยแต่งตั้งตามคุณสมบัติดังกล่าว (ม.29 ใช้คำว่า " เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง) ซึ่งกระผมเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาตาม ม.29 ต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นกรรมการสภา ไม่ใช่เป็นกรรมการสภาอยู่ในขณะที่ถูกแต่งตั้ง กระผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ

        2. การแต่งตั้งรองคณบดี การแต่งตั้งรองคณบดีนั้นคณบดีเป็นผู้เสนอชื่อรองคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับคณบดี คือ มีประสบการณ์สอนหรือบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ม.37) แต่ปรากฎว่าผู้ที่ถูกแต่งตั้งคนหนึ่ง เพิ่งทำการสอนในมหาวิทยาลัยมา 2 ปี แต่เคยเป็นผู้ช่วยสอน (TA)ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งมา 2 ปี ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นรองคณบดีหรือไม่

       3.การแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง การแต่งตั้งผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารนั้น ในระบบมหาวิทยาลัยทั่วไปที่ผมได้ศึกษามา จะแต่งตั้งจากผู้เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (pc) ซึ่งเป็นตำแหน่งชำนาญการหรือเชี่ยวชาญ  แต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน (อาจารย์) มาดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินด้วย การแต่งตั้งดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  กระผมขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

   

  คำตอบ

  เรียน นิติกรน้อย

  1. ไม่ถูก เมื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว ก็มีคุณสมบัติ

  2. ถ้าในการเป็นผู้ช่วยสอนได้ทำการสอนด้วย ก็นับรวมเข้าได้

  3. การที่ปกติเคยทำอย่างไรนั้น ไม่ได้แปลว่าจะทำอย่างอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายห้าม

      ผมไม่ได้เป็นนายกสภาฯราชภัฎวไลอลงกรณ์แล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 มิถุนายน 2552