ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  039150 การอนุมัติให้เอกชนเช่าเหมาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินธุรกิจ โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนายสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์10 กุมภาพันธ์ 2553

  คำถาม
  การอนุมัติให้เอกชนเช่าเหมาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินธุรกิจ โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

  เรียน ท่านมีชัย  ฤชุพันธ์

          ขอรบกวนเรืยนถามท่าน 2 ประเด็น

   1. หากรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต ของ มทร.อีสาน ได้อนุมัติให้เอกชนเช่าเหมาพื้นที่ของวิทยาเขตประกอบธุรกิจ  โดยไม่ได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ถือว่ารองอธิการบดี ทำผิด พรบ.ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ และหากเป็นการดำเนินการดังกล่าวไม่โปร่งใส จะสามารร้องเรียนให้หน่วยงานใดช่วยตรวจสอบได้ (ร้องเรียนไปยัง ปปช. ได้หรือไม่) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนร่วม ประเทศชาติ

    2. หากมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบูรณะอนุสาวรีย์ภายในมหาวิทยาลัย ในคำสั่ง มีการแต่งตั้งชุดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการรับซอง  เปิดซอง พิจารณาการเสนอราคา,คณะกรรมการกำกับควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งในแต่ละชุดคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมอยู่ในชุดกรรมการด้วย  คำสั่งดังกล่าวมีความถูกต้องตามระเบียบทางราชการหรือไม่

                                                            ขอขอบพระคุณอย่างสูง

                                                              ครูน้อย มทร.อีสาน

  คำตอบ

  เรียน คุณสุทธิศักดิ์

  1. การที่รองอธิการบดีจะมีอำนาจทำการได้มากน้อยเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับว่า ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจมากน้อยเพียงใด และอธิการบดีได้มอบอำนาจนั้นให้รองอธิการบดีอย่างไร  การจะรู้ว่าจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ก็ต้องไปดูข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ส่วนถ้ารู้สึกว่าไม่โปร่งใส ก็อาจร้องเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูเป็นการภายในก่อนที่จะไปร้องเรียนที่ ปปช.ก็ได้

  2. โดยปกติก็ทำได้ ถ้าต้องการความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นนั้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 กุมภาพันธ์ 2553