ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  038884 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอาจารย์ผู้น้อย มทร.อีสาน23 มกราคม 2553

  คำถาม
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  เรียนท่านมีชัย  ที่เคารพ

        เมื่อวันที่  22  มกราคม  2553  เป็นวันสุดท้ายในการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งชื่อ  มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  2  ท่าน  คือ

  1  ศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  (ศาสตราจารย์ ระดับ 11)

  2  นายมิชัย  ฤชุพันธุ์

  โดยการเสนอชื่อนั้น  มีหน่วยงานเสนอชื่อ  ศ.ดร. ปริญญา  จินดาประเสริฐ  ทั้งหมด  4  หน่วยงาน  และ  เสนอท่านมีชัย  ฤชุพันธุ์  1  หน่วยงาน   ในวันที่  25  มกราคม 2553  กรรมการสรรหา  จะคัดเลื่อกให้เหลือเพียง 1  ชื่อ  เพื่อมอบให้สภามหาวิทยาลัยในวันที่  28  มกราคม 2553  ต่อไป    โดยหน่วยงานที่เสนอ  ศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  ได้ลงนาม  ยินยอม ในแบบฟรอม์เสนอชื่อ ด้วยลายมือชื่อ  จริงทุกฉบับ  ไม่ทราบว่าท่านได้  ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม  การสรรหานายก  สภาหรือไม่  (สามารถให้เลขา  ท่าน สอบถามผู้บริหาร  มทร.อีสาน  ได้)  จึงเกิดข้อสงสัย  และขอเรียนถามท่าน

                                           ขอบกราบขอบพระคุณ

                                         อาจารย์ผู้น้อย  มทร.อีสาน      

  คำตอบ

  เรียน อาจารย์ผู้น้อย มทร.อีสาน

      อันการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นตำแหน่งที่ต้องเสียสละ เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายและกำกับการบริหารมหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น  การที่จะสัมฤทธิ์ผลเช่นนั้นได้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยแต่เพียงฝ่ายเดียว  หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหาร และประชากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัยด้วย  จึงไม่ใช่ตำแหน่งที่จะไปแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นอะไรกัน  เพราะการแข่งขันกันนั้น ย่อมเกิดกองเชียร์ขึ้น และโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ ก็อดที่จะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ได้  แปลว่าเมื่อเริ่มต้นก็ทำให้สังคมของมหาวิทยาลัยแบ่งข้างแล้ว  ใครมาดำรงตำแหน่งนั้นก็ยากที่จะทำงานให้ลุล่วงและเกิดประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาแก่มหาวิทยาลัยได้ยาก ผลร้ายก็จะเกิดแก่ประชากรและมหาวิทยาลัยในที่สุด  สำหรับศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ นั้น ท่านก็เป็นคนเก่งและคนดีคนหนึ่ง สมควรให้ท่านได้เข้ามาทำงานด้วยความราบรื่นสมกับที่ท่านอุตส่าห์เสียสละให้แล้ว 

           ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอถอนตัวไม่ขอรับการสรรหา

           อาจารย์ช่วยกรุณานำเรียนคณะกรรมการสรรหาให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณแก่มหาวิทยาลัย มทร.อีสานต่อไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 มกราคม 2553