ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  039181 สิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยบุคลากร13 กุมภาพันธ์ 2553

  คำถาม
  สิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ผมได้อ่านบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 385/2551 เรื่องดังกล่าวข้างต้น ใจความโดยสรุปว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547 จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบดังกล่าว ไม่ว่าจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

       ปรากฎว่า มหาวิทยาลัยบางแห่ง มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนดังกล่าว ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 (คนละมติกับที่คณะกรรมการกฤษฎีกาอ้างในความเห็น) โดยใช้เงินงบประมาณบ้าง เงินรายได้บ้าง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยใช้อำนาจ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และบางแห่งไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย

      ขอเรียนถาม อ.มีชัย ดังนี้

      1. อาจารย์มีความเห็นทางกฎหมายอย่างไร เกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 385/2551 และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผลผูกพันให้มหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการตามความเห็นหรือไม่

     2. ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือไม่ และต้องให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือไม่

   

  คำตอบ
  ตอบไม่ได้หรอก เพราะไม่รู้ว่าเงินค่าตอบแทนอะไร และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเรื่องอะไร มีข้อเท็จจริงว่าอย่างไร คนตอบไม่ได้รอบรู้ไปทุกเรื่องหรอก ถ้าไม่บอกข้อเท็จจริงมา ก็ตอบไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กุมภาพันธ์ 2553