ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  039758 การทำสัญญาของมหาวิทยาลัยพิม์ชนก31 มีนาคม 2553

  คำถาม
  การทำสัญญาของมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยจะให้เอกชนมาสร้างหอพักนักศึกษาให้ในที่ดินของมหาวิทยาลัย โดยเอกชนเป็นผู้ออกเงินทั้งหมด ( เพราะมหาวิทยาลัยไม่มีทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)  แล้วมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินคืนให้เอกชนเป็นรายปี จากเงินที่เก็บได้จากค่าเช่าหอพักดังกล่าว  เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี

  ขอเรียนถามอาจารย์ ดังนี้

  1. การทำสัญญากับเอกชนดังกล่าว ต้องทำตามกระบวนการของระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

  2.รูบแบบสัญญาจะใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นได้เคยส่งให้อัยการตรวจแก้ไขแล้ว โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องเป็นผู้ส่งไปให้อัยการตรวจสอบอีกได้หรือไม่

  3.หากภายหลังมหาวิทยาลัยตกลงกับเอกชนได้ว่าจะจ่ายเงินทั้งหมดให้จำนวนหนึ่งก่อนถึงเวลา 30 ปี  โดยมหาวิทยาลัยจะกู้ธนาคารมาใช้หนี้เอกชน ข้อตกลงหรือสัญญาเช่นนี้มหาวิทยาลัยจะต้องทำตามระเบียบใด อธิการบดีมีอำนาจทำได้หรือไม่ 

  ขอบพระคุณค่ะ

  คำตอบ

  1. ก็ต้องทำซี นอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบกฎหมาร่วมทุนกับเอกชนฯ ด้วยว่าเข้าข่ายหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนั้น

  2. ไปหยิบของเขามาใช้เฉย ๆ เกิดอะไรขึ้น ก็ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว  ทางที่ดีก็ควรให้อัยการเขาตรวจสอบให้

  3. นั่นก็ต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้เสียให้รอบคอบ

        การทำอะไรที่จะมีผลผูกพันเป็นสัญญากันนั้น ถ้าไม่มีความรู้จริง ก็ควรปรึกษากับอัยการ  มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยระยะยาว และอาจกลายเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในภายหลังได้   การมาถามในคอลัมน์นี้ คนตอบก็ตอบเพียงได้เป็นเลา ๆ เพราะไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 มีนาคม 2553