ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035984 การถูกละเมิดสิทธินิสิตป. โท HRM:7 ม.บูรพา10 กรกฎาคม 2552

  คำถาม
  การถูกละเมิดสิทธิ

  เรียน ท่านมีชัย 

     ในฐานะที่ท่านเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา  ใคร่ขอเรียนหารือ ปรึกษา และร้องเรียน  กรณีที่ ถูกละเมิดสิทธิ ดังนี้ 

       ความเดิม :   พวกเรานิสิตปริญญาโท  โครงการ MM. in HRM. รุ่นที่  7  ซึ่งได้สมัครเข้ามาเรียนในภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2550  และบัดนี้พวกเราได้รับการประกาศให้อนุมัติสำเร็จการศึกษาภายใต้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว  พวกเรามิได้เห็นพ้องหรือยินยอมด้วยแต่ประการใดมาตั้งแต่ต้น      โดยพวกเราทั้งห้องได้พร้อมใจกันลงชื่อที่จะขอจบในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้สมัครเรียนไว้เดิมและส่งรวบรวมเสนอไปยังคณบดี ทันทีที่ได้รับทราบเรื่องราวปลายปี 2550  และที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการแจ้งยืนยันเพื่อขอจบในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มา โดยตลอดในทุกๆ ทาง ทั้งการหารือ การลงชื่อร่วมกัน ยื่นร้องรายบุคคล หรือแม้แต่การตอบยืนยันทาง Email   โดยที่ผ่านมาหากพวกเราถามถึงเรื่องนี้ ก็จะได้รับแจ้งบ่ายเบี่ยง และกล่าวอ้างจากคณบดีว่าเรื่องอยู่ในการพิจารณาของอธิการบดี   ต้องรอคำตอบจากอธิการบดี มาโดยตลอด

       เพื่อพิจารณา : จากเหตุการณ์ดังกล่าว  แสดงถึงการที่คณะและมหาวิทยาลัยได้ละเมิดสิทธิโดยชอบธรรมของนิสิต  โดยมีการดำเนินการที่แอบแฝง กล่าวอ้าง บ่ายเบี่ยงและมิชอบในทุก ๆ ทาง เพื่อให้นิสิตต้องสำเร็จการศึกษาภายใต้คณะใหม่ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต้องการ จะด้วยวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ใดมิอาจทราบได้  ทั้ง ๆ ที่นิสิตได้แสดงเจตนารมณ์ยืนยันและยื่นข้อเรียกร้องที่ชัดเจนมาโดยตลอด ที่จะขอสำเร็จการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมัครเข้ามาเรียน  ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของนิสิต และปัจจุบันคณะดังกล่าวก็ยังดำเนินการเรียนการสอนอยู่  

      นอกจากนี้ การชี้แจงของคณบดีก็คลุมเครือ ไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจน พยายามใช้สถานการณ์และเงื่อนเวลาเพื่อให้การนี้สำเร็จ  ทั้งๆ ที่หลักสูตรมีการเรียนการสอนเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง แต่มหาวิทยาลัยกลับเพิกเฉย มิได้นำพาสิ่งที่พร่ำสอนนิสิตมาใช้ในสถานการณ์จริงให้เกิดประโยชน์ win-win กับทุกฝ่าย     

                  ดังนั้น  การที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใดๆก็ตาม ก็มิควรส่งผลต่อสิทธิโดยชอบธรรมของนิสิตเช่นนี้  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ในสังคมอุดมปัญญา 

                 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการให้โปร่งใส เป็นธรรมในทุกขั้นตอน   ทำไม พวกเราต้องอยู่ในสภาพจำยอม ถูกมัดมือชก การเลือกเรียนเข้ามาคณะนี้เป็นการตัดสินใจตามสิทธิของพวกเรา แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะด้วยเหตุผลของการอ้างใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ของใครก็ตามที  ทำไมต้องเอาพวกเรามาร่วมชะตากรรม ทั้งๆ ที่พวกเราไม่ยินยอม  เราไม่ได้มีส่วนร่วมใดกับการตั้งชื่อคณะ การจัดการและการท่องเที่ยว เพราะถ้าเราเห็นชื่อคณะนี้ เราก็คงไม่อยากสมัครเข้ามาเรียนหรอกค่ะ และเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่า คำว่าการท่องเที่ยวจะสอดคล้องส่งผลดีกับวิชาชีพด้าน HR หรือ management อย่างไร  ในทางตรงกันข้ามกลับดูเหมือนจะขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง Management กับ tourism  ไม่ทราบว่าทางมหาลัยเคยทำประชาพิจารณ์ก่อนที่คิดจะเปลี่ยนชื่อนี้หรือไม่ และถ้าการสำเร็จจากคณะนี้ไป แล้วส่งผลกระทบต่อการสมัครงาน หรือ การ promote ในอาชีพของเรา แล้วใครจะรับผิดชอบ 

        เรียนปรึกษาค่ะ เนื่องจาก เรากำลังจะทำหนังสือร้องเรียนต่อ อธิการบดี หากท่านยังคงเพิกเฉย  เราก็จะดำเนินการร้องเรียนต่อศาลปกครองต่อไป  ขอคำอธิบายชี้แนะด้วยค่ะ เนื่องจาก พวกเราก็ไม่แน่ใจว่า ข้อมูลที่ระดับผู้ใหญ่ได้รับทราบจากการรายงานของคนกลาง จะถูกต้อง เป็นธรรมแคไหน เพราะพวกเราซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ มิได้เคยมีโอกาสได้ชี้แจงใดๆ โดยตรงเลย

     ขอบพระคุณท่านค่ะ

  คำตอบ
  ผมไม่ได้เป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ลองร้องเรียนไปที่อธิการบดีจะดีกว่ากระมัง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 กรกฎาคม 2552