ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035052 การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยผู้สงสัย14 พฤษภาคม 2552

  คำถาม
  การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

  เรียนท่านมีชัย

  ข้าพเจ้าทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนึง (ออกนอกระบบไปแล้ว) ได้ทราบว่ามีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนึงใน กทม. ส่งหนังสือถึงอธิการบดีให้รับนักเรียน จำนวน 2 คนในโรงเรียนของเขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยอ้างเหตุผลว่า นักเรียนคนนึงในนั้นเป็นผู้พิการ ซึ่งย่อมมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยอ้างถึง พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อความที่ว่า "สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมตามกฎหมาย" ส่วนนักเรียนอีกคนนึงก็ให้รับเข้าศึกษาต่อโดยอ้างเหตุผลเนื่องจากนักเรียนผู้นี้จะเป็นผู้คอยดูแลนักเรียนพิการ ทั้งนี้นักเรียนทั้ง 2 นี้ได้เคยมาสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อกับที่มหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก และได้มีการประกาศผลไปก่อนหน้าที่จะมีหนังสือนี้เข้ามานานแล้ว

  จึงขอเรียนปรึกษาท่านมีชัยว่า กรณีนี้ควรจะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะตอนนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตีความแล้วว่าจะต้องรับนักเรียนทั้ง 2 นี้ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าเป็นการตีความที่ถูกต้องหรือไม่ และถ้าการตีความนี้ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพียงบุคลากรคนนึงในมหาวิทยาลัยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องนี้

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  คำตอบ

  เรียน ผู้สงสัย

      ถ้ามหาวิทยาลัยประสงค์จะรับทั้งสองคนเข้าศึกษา ก็ไม่มีอะไรห้าม  แต่ถ้าไม่ประสงค์จะรับเพราะสอบไม่ผ่าน ก็ย่อมทำได้ เพราะความที่เขายกขึ้นมาอ้างนั้นหมายถึงว่า ถ้าเขาสอบได้แล้วมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธโดยอ้างว่าเขาพิการไม่ได้ แต่ถ้าเขาสอบไม่ได้ ก็ไม่ใช่ความผิดของมหาวิทยาลัย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 พฤษภาคม 2552