ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  036636 การเปิดศูนย์การเรียนรู้นักศึกษาโครงการสหวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัส 5019 สิงหาคม 2552

  คำถาม
  การเปิดศูนย์การเรียนรู้

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย  ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ  ศูนย์การเรียนรู้พยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีนักศึกษาสมัครครั้งแรก  46  คน  มหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนเป็นเวลา  2 ปี  แต่ยังไม่ชำระค่าค่าลงทะเบียน  ในปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนในส่วนที่เรียนผ่านมาแล้ว  มีนักศึกษาจ่ายจำนวน  15  คน  ทำให้มหาวิทยาลัยไม่เปิดการเรียนที่ศูนย์ฯ  โดยแจ้งด้วยวาจาให้ไปเรียนร่วมกับศูนย์ในเมืองขอนแก่น  ซึ่งมีระยะทางไปกลับประมาณ  400  กิโลเมตร

        ในฐานะท่านเป็นนายกสภาฯ  การกระทำดังกล่าวของมหาวิทยาลัยที่ผลักภาระให้กับนักศึกษา  ที่สมัครเรียนเพราะเห็นว่ามีการเรียนการสอนในท้องถิ่นใกล้หม่บ้านของตนเอง  นักศึกษาสามารถเรียกร้องสิทธิในการเปิดเรียนที่เดิมได้หรือไม่ (ถ้าท่านกรุณา  ขอให้ตอบทาง Email  โดยไม่นำแสดงทางเวป)

  คำตอบ

  เรียน นักศึกษา

     ได้ส่งเรื่องให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 สิงหาคม 2552