ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: ท้องถิ่นทั้งหมด 1688 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  051488 ตีความคำว่า"จำเป็น" ( ตอบแล้ว ) นิติกรผู้ด้อยประสบการณ์24 ธันวาคม 2558
  051464 การติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) นรินทร์ k11 ธันวาคม 2558
  051463 ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบครบ แต่อาจทำให้ราชการเสียหาย ( ตอบแล้ว ) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น9 ธันวาคม 2558
  051453 ขอให้ปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ( ตอบแล้ว ) นายจักรพงษ์ จันทสมบัติ2 ธันวาคม 2558
  051446 อบจ. บริจาคที่ดินให้ส่วนราชการอื่น ( ตอบแล้ว ) คนที่ดิน30 พฤศจิกายน 2558
  051431 การขอกลับเข้ารับราชการ ( ตอบแล้ว ) นายรัชชาพงษ์26 พฤศจิกายน 2558
  051375 การลาออกจากคณะกรรมการ ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น10 พฤศจิกายน 2558
  051363 รองนายก อบต.ไม่จบ ม.6 ( ตอบแล้ว ) ปลัดท้องถิ่น6 พฤศจิกายน 2558
  051325 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน (อปท) ( ตอบแล้ว ) สุทธิพงษ์30 ตุลาคม 2558
  051324 เสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ( ตอบแล้ว ) ณัฐพร30 ตุลาคม 2558
  051322 ทุนการศึกษาของ อปท ( ตอบแล้ว ) สุทธิพงษ์30 ตุลาคม 2558
  051316 แนวปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) ืคนท้องถิ่น โคราช29 ตุลาคม 2558
  051272 องค์กรใดมีอำนาจในการกำหนดอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) นายนิติธรรม แกล้วกล้า24 ตุลาคม 2558
  051194 การใช้สิทธิออกเสียงลงมติของประธานสภา ( ตอบแล้ว ) นายวรเศรษฐ โชติเดชาพันธุ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางวัว15 ตุลาคม 2558
  051148 วินัยข้าราชการ ( ตอบแล้ว ) ผู้รอความหวัง11 ตุลาคม 2558
  051094 การกระทำนอกเขตอบต. ( ตอบแล้ว ) นายชิดศักดิ์ สายแวว5 ตุลาคม 2558
  051068 ผิดหรือไม่-โทษอย่างไร ( ตอบแล้ว ) สารวัตรชัย30 กันยายน 2558
  051066 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ( ตอบแล้ว ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ29 กันยายน 2558
  051023 จ่ายขาดเงินสะสมซื้อที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) อบต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก22 กันยายน 2558
  051020 เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) กฤษฎา ทิมอรรถ21 กันยายน 2558
  050993 ความผิดที่สามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้ออกจากตำแหน่ง ( ตอบแล้ว ) คนจนหาความรู้9 กันยายน 2558
  050992 การแต่งตั้งรองนายกเทศมตรีและที่ปรึกษา ( ตอบแล้ว ) นักวิเคราะห์นโยบาย9 กันยายน 2558
  050991 ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น25589 กันยายน 2558
  050984 คำสั่ง ผวจ.ระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษา ( ตอบแล้ว ) พงษ์สิทธิ์5 กันยายน 2558
  050968 เทศบาลมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางของหมุ่บ้านจัดสรรหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) คฑาวุธ27 สิงหาคม 2558
  050967 ซื้อ ขาย ( ตอบแล้ว ) ชญา27 สิงหาคม 2558
  050898 กรรมการกำหนดราคากลางโดนบีบบังคับ ( ตอบแล้ว ) ธุลีดิน26 กรกฎาคม 2558
  050895 ทำอย่างไรให้ผู้บ้านพ้นจากตำแหน่ง ( ตอบแล้ว ) ชาวบ้านตาดำๆ26 กรกฎาคม 2558
  050892 การให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) นายบุญช่วย สุปะติ25 กรกฎาคม 2558
  050887 เป็น ผู้ช่วยกำนัน ( ตอบแล้ว ) ผู้น้อย24 กรกฎาคม 2558
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/57 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>