ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • สัญญาาซื้อขายบ้าน
 •  
 • พ่อสามีขายที่ดิน
 •  
 • คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของอีกฝ่ายไหมคะ
 •  
 • จากคำถามที่ 052807 การปล่อยปละละเลยทำให้เกิดปัญหา
 •  
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ทำแจกฟรีผิดไหมครับ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: ท้องถิ่นทั้งหมด 1669 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  051736 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) สานยัน ทองพัฒน์7 มีนาคม 2559
  051732 พนักงานเทศบาลถูกฟ้องล้มละลาย ( ตอบแล้ว ) ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่7 มีนาคม 2559
  051727 การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคนพิการ ( ตอบแล้ว ) นิติกร6 มีนาคม 2559
  051698 การขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้าน(ด่วนมาก) ( ตอบแล้ว ) ภักดี ศรีสุนทร25 กุมภาพันธ์ 2559
  051696 เทศบาลถมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ( ตอบแล้ว ) เล็ก ชมดอย25 กุมภาพันธ์ 2559
  051645 ราษฎรในท้องถิ่นยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีเทศบาลตาม ป.อาญามาตรา ๑๕๒ หรือ ๑๕๗ ได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) นางสาวพัชรินทร์ วงษ์กิตติไกรวัล11 กุมภาพันธ์ 2559
  051612 อยากรู้กฏหมายจริงว่ามีความผิดไหม ( ตอบแล้ว ) mada25223 กุมภาพันธ์ 2559
  051561 การเบิกค่าเช่าบ้าน ( ตอบแล้ว ) พนักงานเทศบาล21 มกราคม 2559
  051553 การสร้างถนน คสล. ( ตอบแล้ว ) นายอภิชาต วิสุทธิวัฒน์20 มกราคม 2559
  051542 ทำไม่ไม่แก้ไขระเบียบพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรรับโดยให้แต่ตั้งนายก อบต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยตำแหน่ง เพราะนายก เป็นต้นเหตุแห่งการ ละเมิด ( ตอบแล้ว ) พนักงานส่วนท้องถิ่น16 มกราคม 2559
  051514 ความผิดตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ( ตอบแล้ว ) ภาณุ5 มกราคม 2559
  051488 ตีความคำว่า"จำเป็น" ( ตอบแล้ว ) นิติกรผู้ด้อยประสบการณ์24 ธันวาคม 2558
  051464 การติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) นรินทร์ k11 ธันวาคม 2558
  051463 ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบครบ แต่อาจทำให้ราชการเสียหาย ( ตอบแล้ว ) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น9 ธันวาคม 2558
  051453 ขอให้ปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ( ตอบแล้ว ) นายจักรพงษ์ จันทสมบัติ2 ธันวาคม 2558
  051446 อบจ. บริจาคที่ดินให้ส่วนราชการอื่น ( ตอบแล้ว ) คนที่ดิน30 พฤศจิกายน 2558
  051431 การขอกลับเข้ารับราชการ ( ตอบแล้ว ) นายรัชชาพงษ์26 พฤศจิกายน 2558
  051375 การลาออกจากคณะกรรมการ ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น10 พฤศจิกายน 2558
  051363 รองนายก อบต.ไม่จบ ม.6 ( ตอบแล้ว ) ปลัดท้องถิ่น6 พฤศจิกายน 2558
  051325 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน (อปท) ( ตอบแล้ว ) สุทธิพงษ์30 ตุลาคม 2558
  051324 เสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ( ตอบแล้ว ) ณัฐพร30 ตุลาคม 2558
  051322 ทุนการศึกษาของ อปท ( ตอบแล้ว ) สุทธิพงษ์30 ตุลาคม 2558
  051316 แนวปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) ืคนท้องถิ่น โคราช29 ตุลาคม 2558
  051272 องค์กรใดมีอำนาจในการกำหนดอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) นายนิติธรรม แกล้วกล้า24 ตุลาคม 2558
  051194 การใช้สิทธิออกเสียงลงมติของประธานสภา ( ตอบแล้ว ) นายวรเศรษฐ โชติเดชาพันธุ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางวัว15 ตุลาคม 2558
  051148 วินัยข้าราชการ ( ตอบแล้ว ) ผู้รอความหวัง11 ตุลาคม 2558
  051094 การกระทำนอกเขตอบต. ( ตอบแล้ว ) นายชิดศักดิ์ สายแวว5 ตุลาคม 2558
  051068 ผิดหรือไม่-โทษอย่างไร ( ตอบแล้ว ) สารวัตรชัย30 กันยายน 2558
  051066 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ( ตอบแล้ว ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ29 กันยายน 2558
  051023 จ่ายขาดเงินสะสมซื้อที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) อบต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก22 กันยายน 2558
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/56 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>