ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
  • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
  •  
  • แบ่งที่ดิน
  •  
  • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
  •  
  • การทำนิติกรรม
  •  
  • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
  • อ่านทั้งหมด
    มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
     
         ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
    คำสำคัญ
    ค้นหาใน
     
    เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

    ปิดหน้าต่างนี้
    คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
    051934 เงินขาดบัญชีคนท้องถิ่น 25 พฤษภาคม 2559

    คำถาม
    เงินขาดบัญชี

    เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

          ด้วยข้าพเจ้าทำงานในฐานะนายก อบต.แห่งหนึ่ง ต่อมา สตง.ตรวจพบมีเงินขาดบัญชี 2 ล้านกว่า และได้ทำการตรวจสอบสืบสวน พบว่าเกิดจากหัวหน้าส่วนการคลังจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ได้กระทำการปลอมเช็คสั่งจ่าย โดยการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขในเช็คให้สูงขึ้นหลังจากผู้มีอำนาจลงนามทุกคนได้ลงนามในเช็คที่กำหนดให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนแล้ว และกระทำการปลอมฎีกาขอเบิกเงินเพื่อปกปิด  หรือบางครั้งจะนำฎีกาเก่ามาประกอบเพื่อให้เซ็นเช็คสั่งจ่าย หรืออ้างว่าเช็คใบเดิมถูกยกเลิก และในสำนวนของ สตง.ให้ดำเนินคดีอาญา แพ่ง วินัยร้ายแรงกับหัวหน้าส่วนการคลัง และเห็นควรดำเนินทางละเมิดและดำเนินทางวินัยหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ลงนามในเอกสารตามนัยมาตรา 44 แห่งพรบ.ประกอบ รธน.ว่าด่วยการตรวจเงินแผ่นดิน ขอสอบถามว่า

    -ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารฎีกา และเช็คสั่งจ่าย มีความผิดทางอาญาหรือไม่

    -ทางละเมิดและทางวินัย จะต้องรับผิดชอบเพียงใด

    ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

    คำตอบ
    - ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยหรือไม่  ถ้ารู้เห็นด้วยก็ต้องรับผิดทางอาญา แต่ถ้าไม่รู้เห็นหากแต่เพราะมีการปลอมเอกสารหรือแก้ไขเพิ่มเติม คุณก็พ้นอาญา  แต่ถ้าได้ความว่าคุณประมาทเลินเล่อ คุณก็อาจต้องรับผิดทางแพ่งและทางวินัย
    มีชัย ฤชุพันธุ์
    25 พฤษภาคม 2559