ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051727 การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคนพิการนิติกร6 มีนาคม 2559

  คำถาม
  การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคนพิการ
  กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ระเบียบ ฯลฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมคนพิการ แต่มีประเด็นปัญหาว่า ท้องถิ่นสามารถออกระเบียบการจ่ายเงินในกิจกรรมเพื่อคนพิการได้เองหรือไม่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น หากกระทรวงมหาดไทยไม่ได้กำหนดระเบียบการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในส่วนดังกล่าวไว้ หรือท้องถิ่นสามารถนำระเบียบของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯมาใช้บังคับได้โดยอนุโลม
  คำตอบ
  ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นนั้น ๆ มีหน้าที่ในการทำกิจกรรมนั้นหรือไม่ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จ่ายเงินได้หรือไม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 มีนาคม 2559