ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051322 ทุนการศึกษาของ อปทสุทธิพงษ์30 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ทุนการศึกษาของ อปท
  เรียน  ท่านอาจารย์ผมมีปัญหาจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ อปท. คือกรณีของหน่วยงานผม สตง. ให้ส่งคืนเงินกรณีทุนการศึกษา อบจ. จึงชี้แจงให้ สตง. สตงยืนยันให้ส่งคืน อบจ. จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงินฯ  ข้อ 103 ให้ ผวจ. วินิจฉัย ผวจ. วินิจฉัยให้คืนเงินตาม สตง. โดยจังหวัดอ้างอิง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่  1401 /2556  ประกอบหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ น. 11310/2482 ลว 2มี.ค. 2482  ดังนั้นผมจึงเรียนสอบถามท่านอาจารย์ว่า  คำสั่งของจังหวัดคือคำสั่งทางปกครองหรือยัง  และกรณีอย่างนี้ผมในฐานะที่เป็นนิติกรของหน่วยงานควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าพวกเขาไม่สมควรต้องคืนเงิน  เนื่องจากเราดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการทุกประการ  อีกทั้งขณะนี้ กรมฯเองก็ได้ตอบข้อหารือของจังหวัดเชียงใหม่ว่า  มหาดไทยกำลังพิจารณาร่างระเบียบอยู่
  คำตอบ
  ความผิดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย เพราะชอบใช้วิธีออกหนังสือสั่งการ ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่เคยตรวจสอบว่ามีอำนาจสั่งหรือไม่ ที่กฤษฎีกาตีความไว้ ก็เพราะเหตุนี้  ความจริงตามกฎหมายเขาก็เปิดช่องให้ทำได้แต่ต้องมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่กระทรวงมหาดไทยไม่เคยออกระเบียบ ท้องถิ่นโดนเรียกเงินคืนมาหลายเรื่องและหลายปีแล้าว และกระทรวงมหาดไทยก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร แต่ด้วยความอุ้ยอ้าย และไม่มีใครเอาใจใส่อย่างแท้จริง ก็เลยล่วงเลยมาเป็นปีก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่นั่นเอง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 ตุลาคม 2558