ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051446 อบจ. บริจาคที่ดินให้ส่วนราชการอื่นคนที่ดิน30 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  อบจ. บริจาคที่ดินให้ส่วนราชการอื่น

  เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

           กระผมมีกรณีปัญหาที่จะขอรบกวนท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำด้วยครับ

  ข้อเท็จจริง

           กรณีที่  อบจ.  จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาของ อบจ. (เป็นที่ดินมีโฉนด)  ปรากฎว่าหลังจากสร้างสนามกีฬาเสร็จ  มีที่ดินเหลือ  ส่วนราชการอื่นจึงได้ยื่นขอบริจาคที่ดินที่เหลือเพื่อสร้างที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ  อบจ.จึงทำการรังวัดแบ่งแยก  โดยแปลงที่แบ่งแยกประมาณเนื้อที่ 4 ไร่  เมื่อแบ่งแยกเสร็จ อบจ. ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภา อบจ.  โดยที่ประชุมสภา อบจ. ลงมติยกที่ดินให้แก่ส่วนราชการอื่นตามที่ขอ  โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 150(3) โดยให้เหตุผลว่าหมดความจำเป็นที่จะใช้ที่่ดินดังกล่าว จึงโอนให้ส่วนราชการผู้ขอ  และต่อมาได้มีการไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน  โดยจดทะเบียนประเภท "ให้" เปลี่ยนจาก อบจ. เป็นของส่วนราชการผู้ขอ 

  คำถาม

        1.  ที่ดินมีโฉนดที่ อบจ. จัดซื้อมาเพื่อสร้างสนามกีฬาของ อบจ.  ถือเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่

        2.  หากเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  การโอนให้แก่ส่วนราชการอื่น โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 150(3) สามารถกระทำได้หรือไม่

        3.  หากไม่สามารถโอนให้ในกรณีตาม ข้อ 2. ได้แล้ว  กรณีนี้ อบจ. จะต้องโอนโดยวิธีการใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

        4. กรณีที่ อบจ. โอนให้ส่วนราชการผู้ขอโดยใช้ระเบียบพัสดุ  ซึ่งถ้าเป็นการโอนที่ไม่ถูกต้อง และได้ดำเนินการไปจนเสร็จสิ้นแล้ว  จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้หรือไม่  และหากไม่แก้ไขให้ถูกต้อง จะมีผลเช่นไร

         ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ

                                               ด้วยความเคารพอย่างสูง 

  คำตอบ
  ไม่บอกมาด้วยว่า ข้อ ๑๕๐(๓) มีความว่าอย่างไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 พฤศจิกายน 2558