ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051325 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน (อปท) สุทธิพงษ์30 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน (อปท)
  เรียน  อาจารย์ผมข้อสงสัย กรณีที่ถูก สตง. ให้เรียกเงินคืน อบจ. ชี้แจง สตงไม่เห็นด้วยตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน (อปท) ก็ต้องปฏิบัติตามข้อ 103 คือให้ ผวจ. วินิจฉัย แต่ถ้าเราไม่ให้ ผวจ.วินิจฉัย แต่ทำหนังสือหารือทำได้หรือไม่    และถ้าเราทำหนังสือเป็นหารือจังหวัดไม่ใช่ให้วินิจฉัยจะส่งผลให้ สตง. สามารถดำเนินการอย่างไรกับเราบ้าง
  คำตอบ
  สตง.เขามีอำนาจลงโทษทางปกครองอยู่ในมือ  คุณไม่ทำตามที่เขาบอก เขาก็สั่งลดเงินเดือนคุณได้เลย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 ตุลาคม 2558