ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050993 ความผิดที่สามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้ออกจากตำแหน่งคนจนหาความรู้9 กันยายน 2558

  คำถาม
  ความผิดที่สามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้ออกจากตำแหน่ง
  อยากจะทราบว่ามีความผิดข้อใดบ้างที่สามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้ออกจากตำแหน่งได้บ้างคะ (ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะ)
  1.ความผิดลักษณะไหนถึงจะสามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งได้
  2.ผิดด้านศิลธรรม คืออะไร ช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะ
  3.ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นโดยที่ตนเองก็มีภรรยาอยู่แล้วสามารถถอดถอนได้หรือไม่

  ขอบคุณค่ะ
  คำตอบ
  ผู้ใหญ่บ้านจะพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  มาตรา ๑๔[๑๐]  ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

  (๑) มีอายุครบหกสิบปี

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๕)

  (๓) ตาย

  (๔) ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออก

  (๕) หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ

  (๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

  (๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอำเภอว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

  (๘) ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

  (๙) ขาดการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่นายอำเภอเรียกประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร

  (๑๐) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

  (๑๑) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทำอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  กรุณาดู (๖) (๗) และ (๑๐)  การเข้าชื่อถอดถอน ไม่ระบุว่าเหตุอะไรเลยก็ได้ แต่ต้องไปหาคนมาให้ครบ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 กันยายน 2558