ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050992 การแต่งตั้งรองนายกเทศมตรีและที่ปรึกษานักวิเคราะห์นโยบาย9 กันยายน 2558

  คำถาม
  การแต่งตั้งรองนายกเทศมตรีและที่ปรึกษา
     มีปลัดเทศบาลซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตามข้อ 11 ของ ประกาศ คสช.ที 85/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สงสัยในข้อกฎหมายและจะเรียนถามว่า การปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีโดยผลของประกาศ คสช.ดังกล่าว มีอำนาจรวมถึงการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ด้วยหรือไม่

  คำตอบ
  เขาให้ทำหน้าที่นายกฯ ไม่ได้ให้เป็นตัวจริง จึงไม่มีอำนาตั้งรองนายกได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 กันยายน 2558