ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051363 รองนายก อบต.ไม่จบ ม.6ปลัดท้องถิ่น6 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  รองนายก อบต.ไม่จบ ม.6
  กรณีมีผู้ร้องว่า รอง นายก อบต.ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งโดยไม่จบ วุฒิ ม.6 ต่อมา อำเภอ.ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่าจิง รองนายก จึงขอลาออกจากตำแหน่ง โดย นายก และรอง นายก อ้างว่าไม่ทราบ และทำไมปลัด อบต.จึงไม่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน ดังนี้ 
  คำถาม.
  1.นายก รองนายก อ้างไม่ทราบได้หรือไม่ ในเมื่อ กม.กำหนดให้นายกเป้นผู้แต่งตั้ง รองฯ จากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับนายก (พรบ.อบต.ม.58/1ม. 58/4 ม.59)
  2.เงินค่้าตอบแทนของ รองฯต้องเรียกคืนหรือไม่
  3.การกล่าวอ้างว่าปลัดไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ รองฯ อ้างได้หรือไม่ เนื่องจากมิได้มี ระเบียบ กม.ใด กำหนดอำนาจหน้าที่ของปลัดไว้ในเรื่องนี้
  4.ถือได้หรือไม่ว่า นายก รองฯ จงใจแสดงเจตนาอันเป็นเท็จ และปกปิดขอ้ความจิงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
  ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ด้วยครับ
  ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ มากคับ
  ร้อนใจมากคับ
  คำตอบ
  1. นายกอาจไม่ทราบได้ แต่รองนายกคงปฏิเสธไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของตัว
  2.ตามหลัก วิ.ปกครอง ก็เรียกคืนไม่ได้
  3.ปลัดมีหน้าที่ทั่วไปอยู่แล้ว เพราะเป็นแม่บ้าน
  4. ตัวรองนายกอาจเข้าข่ายเช่นนั้นได้

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 พฤศจิกายน 2558