ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051316 แนวปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่นืคนท้องถิ่น โคราช29 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  แนวปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น
  กราบเรียน   อาจารย์ที่เคารพรักอย่างสูง

            ข้อเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น หรือ นายก ฯ อปท.  เมื่อปี 2552  

  ได้แก้ไขกฏหมายให้ นายก อบต./เทศบาล/อบจ.  สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เกิน 2 วาระ

  หรือ  8  ปี   เดิมกฏหมายเก่าให้ไว้  ไม่เกิน 2  วาระ หรือ 8 ปี  ก็ดีอยู่แล้ว ชาวท้องถิ่นเห็น

  ว่าควรพิจารณาให้ใช้กฏหมายเดิม  เพราะจะได้ลดปัญหาเรื่องอำนาจผูกขาดมีคุณและโทษ

  ต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น  ทำให้ อปท. มีปัญหาเรื่องคอรัปชั่นมากที่สุด  จะเห็นได้จาก

  การยื่นฟ้องศาลปกครอง หรือมีคดีในศาลยุติธรรมก็ดี  อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุน

  คือตำแหน่งปลัด อปท. ไม่ควรอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เกินกว่า 4  ปี  ที่ผ่านมาระเบียบกฎหมาย

  ก็วางไว้ให้อยู่เพียง  4  ปี  แต่หากนายกฯ ประเมินผ่านก็อยู่ได้อีก  เรื่อยๆ  เพราะหาผล

  ประโยชน์ให้นายกฯ  ได้  เป็นปัญหาลึกๆภายใน อปท.มากที่สุด  ยากที่จะเยียวยาแก้ไข

  แล้วครับอาจารย์  ขณะที่ผมกำลังเสนอความคิดนี้ก็ยังมีการวางแผนกันทุจริตโครงการ

  ต่างๆมากมาย  และผมก็คิดว่ามีเกือบ  100 เปอร์เซนต์ทั่วประเทศ  แล้วระดับรากหญ้าก็มีการวางแผน  สนับสนุน  คิดทุจริตกันอย่างนี้  ประเทศชาติคงไม่มีวันเจริญแน่นอนครับ

  ถึงเวลาแล้วครับ  ควรปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น  มิให้มีการผูกขาดอำนาจมากจนเกินไป

  ขอได้โปรดพิจารณาแก้ไขกฏหมายท้องถิ่นให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยครับ
  คำตอบ
  ครับ ทางการกำลังหาทางแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นเพื่อขจัดคนทุจริตออกไปจากวงการไปตลอดชีวิต แต่ประชาชนอาจต้องร่วมมือกันในการให้ข้อมูลกับรัฐหรือหน่วยงานที่มาตรวจสอบด้วย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 ตุลาคม 2558