ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051463 ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบครบ แต่อาจทำให้ราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น9 ธันวาคม 2558

  คำถาม
  ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบครบ แต่อาจทำให้ราชการเสียหาย
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยฯ กระผมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง พอไปตรวจ พบว่าครบถ้วนตามรูปแบบสัญญาจริง แต่อาจทำให้ราชการเสียหายในอนาคต จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข แต่ก็เพิกเฉย ต่อมากรรมการอีก 4 คน ลงนามในใบตรวจการจ้าง ข้าพเจ้าจึงเสนอบันทึกต่อผู้บังคับบัญชาเห็นแย้งไม่ขอลงนาม การกระทำของกระผมถูกต้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหรือระเบียบราชการ หรือแนวทางอื่นหรือไม่ครับ หรือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติครบถ้วนก็ควร ลงนาม เพราะผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
  คำตอบ
  ถ้าคุณมีเหตุผลที่อยู่ในกรอบของสัญญาที่จะโต้แย้ง ก็มีสิทธิที่จะโต้แย้งหรือทำหมายเหตุไว้ได้  แต่ถ้าเขาทำถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว คุณไม่ยอมลงชื่อ ถ้าเขารับเงินไม่ได้ คุณก็อาจกลายเป็นคนผิดได้และถูกฟ้องร้องได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 ธันวาคม 2558