ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: การเมืองทั้งหมด 1321 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  051175 ึที่มาองค์กรอิสระกับการไม่มีวุฒิสภา ( ตอบแล้ว ) tapranksan.klunkpudsa13 ตุลาคม 2558
  051173 ปฏิรูปท้องถิ่นให้ใสสะอาด ( ตอบแล้ว ) ธุลีดิน13 ตุลาคม 2558
  051172 ที่มาวุฒิสภา ( ตอบแล้ว ) tapranksan.klunkpudsa13 ตุลาคม 2558
  051171 ข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ มีชัย รักประเทศไทย ( ตอบแล้ว ) ปิยะวัฒน์ สุทธิพันธ์13 ตุลาคม 2558
  051170 เหตุ(ร่าง)รัฐธรรมนูญ58คว่ำ ( ตอบแล้ว ) นายกำธร เสนจันทร์ฒิไชย13 ตุลาคม 2558
  051169 การห้ามสืบทอดอำนาจของนักการเมืองจะมีบทบัญญัติในรธน. หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) พรชัย ตั้งเจริญสุข13 ตุลาคม 2558
  051168 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) เด็ก13 ตุลาคม 2558
  051160 ขอเสนอมาตรการควบคุมการประชานิยมและการประเมิน ( ตอบแล้ว ) พีระพันธ์12 ตุลาคม 2558
  051157 กฎหมายวัฒนธรรม ( ตอบแล้ว ) นายวัฒน ศรีสว่าง12 ตุลาคม 2558
  051156 ศาลรัฐธรรมนูญกับการปรองดอง ( ตอบแล้ว ) tapranksan.klunkpudsa12 ตุลาคม 2558
  051154 กลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) โชติวิทย์ อ.12 ตุลาคม 2558
  051153 การปฎิรูป ( ตอบแล้ว ) นิติ12 ตุลาคม 2558
  051143 แนวทางป้องกันแก้ไขการทุจริตในประเทศไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) นายฐิติทัศน์ ฉิมสำราญ10 ตุลาคม 2558
  051142 หารือการปฎิรูป ( ตอบแล้ว ) พีระพันธ์10 ตุลาคม 2558
  051141 รัฐธรรมนูญใหม่ ( ตอบแล้ว ) Pjbike10 ตุลาคม 2558
  051136 การร่างรัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) นายอำนวย สุขขี9 ตุลาคม 2558
  051135 การออกกฎหมายเลือกตั้ง ( ตอบแล้ว ) ต.โพนงาม9 ตุลาคม 2558
  051133 รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องรัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) นายสาโรจน์ ธีรจารุกุล saroj_767@hotmail.com9 ตุลาคม 2558
  051131 เสนอประเด็นคุณสมบัติต้องห้ามบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ( ตอบแล้ว ) หลักการ8 ตุลาคม 2558
  051130 ร่าง รธน ใหม่ ร่างอย่างไร ไทยถึงพ้นวิกฤต ( ตอบแล้ว ) samu8 ตุลาคม 2558
  051129 การถ่วงดุลอำนาจของสามเสาหลัก? ( ตอบแล้ว ) ปารมี แสงกาญจนวนิช8 ตุลาคม 2558
  051123 ข้อเสนอเรื่องการร่างรธน.ใหม่ของอ.มีชัย ( ตอบแล้ว ) นพ.เหวง โตจิราการ8 ตุลาคม 2558
  051121 ความสำคัญของ สปท. ( ตอบแล้ว ) เด็กคิดน้อย8 ตุลาคม 2558
  051116 รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจี๗๗จะเกิดขึ้นไหมครับ ( ตอบแล้ว ) หัวหน้าอธิบดี7 ตุลาคม 2558
  051115 การถอดถอนโดยใช้วิธีลงคะแนนลับสามารถแก้ปัญหาการครอบงำจากพรรคการเมืองได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) tapranksan.klunkpudsa7 ตุลาคม 2558
  051114 เสนอแนะ รัฐธรรมนูญฯ ( ตอบแล้ว ) ประพัฒน์ อภิชนภักดี7 ตุลาคม 2558
  051113 ความเป็นไปได้ในการใช้ในการแก้ไขปัญหา ( ตอบแล้ว ) พีระพันธ์7 ตุลาคม 2558
  051112 อยากให้เขียนชุดประจำชาติไทยไว้ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ( ตอบแล้ว ) rapin 7 ตุลาคม 2558
  051110 รัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) บุญธรรม7 ตุลาคม 2558
  051107 เรื่อง พรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน ( ตอบแล้ว ) ประยูร หงส์รัตน์6 ตุลาคม 2558
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/45 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>