ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: การเมืองทั้งหมด 1321 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  051332 ร่วมคิดปฏิรูปการเมืองการปกครองไทย ( ตอบแล้ว ) ปัญญาพล1 พฤศจิกายน 2558
  051331 สาเหตุและการแก้ไขคอรัปชั่นของไทย ( ตอบแล้ว ) สุรชัย ขันต้นธง31 ตุลาคม 2558
  051321 ที่อยู่อีเมล์ ( ตอบแล้ว ) ปราโมทย์30 ตุลาคม 2558
  051318 จำนวน สฺส ที่เหมาะสม ( ตอบแล้ว ) วีระเทพ หาญทวิชัย29 ตุลาคม 2558
  051317 การปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น โคราช29 ตุลาคม 2558
  051313 ระบอบประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองไทย ( ตอบแล้ว ) ประยูร หงส์รัตน์29 ตุลาคม 2558
  051310 การเลือกตั้งด้วยสิทธีสัดส่วนเพื่อเคารพสิทธิเสียงส่วนน้อย ( ตอบแล้ว ) วิสูต กัจฉมาภรณ์28 ตุลาคม 2558
  051309 ข้อเสนอเรื่องกระจายอำนาจ ( ตอบแล้ว ) ผู้ใฝ่รู้28 ตุลาคม 2558
  051308 เสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญถึงอ.มีชัย และกรธ. ( ตอบแล้ว ) ประชาชนไทย28 ตุลาคม 2558
  051305 กรธ.เสนอแนวคิดวิธีเลือกสส.โดยให้เอาคะแนนผู้แพ้มาคิดเป็นบัญชีรายชื่อ ( ตอบแล้ว ) นพ.เหวง โตจิราการ28 ตุลาคม 2558
  051304 เราจะป้องกันการผูกขาดอำนาจของนักการเมืองได้อย่างไร ( ตอบแล้ว ) กันต์ ปลาทอง28 ตุลาคม 2558
  051301 คุณสมบัติผู้มาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) วรพจน์27 ตุลาคม 2558
  051300 ร่วมคิดปฏฺิรูปการเมืองการปกครองไทย ( ตอบแล้ว ) นายวีระพัฒน์ ศรีสุวรรณ ราษฏร บ้านเลขที่ 143 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร27 ตุลาคม 2558
  051299 ยกเลิกข้อกำหนดอายุของส.ส. ( ตอบแล้ว ) พชรพรรษ์ ประจวบลาภ ยุวทัศน์ฯ27 ตุลาคม 2558
  051297 เสนอแนะการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการศึกษา ( ตอบแล้ว ) ดร.พรนค์พิเชฐ แห่งหน27 ตุลาคม 2558
  051296 ขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) คุณ ลอร์ด27 ตุลาคม 2558
  051295 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เกี่ยวกับสภาบริหารท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) คุณ ลอร์ด27 ตุลาคม 2558
  051292 การแสดงสัญญลักษณ์ ( ตอบแล้ว ) ศรายุธ26 ตุลาคม 2558
  051287 ขอเสนอแนวทางของรัฐธรรมนูญที่น่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ( ตอบแล้ว ) นายปฏิการ มหัทธนารักษ์26 ตุลาคม 2558
  051284 ขอนำเสนอการพิจารณาการมอบหมายให้ถูกกับงาน 2/2 ( ตอบแล้ว ) พีระพันธ์26 ตุลาคม 2558
  051283 ขอนำเสนอการพิจารณาการมอบหมายให้ถูกกับงาน 1/2 ( ตอบแล้ว ) พีระพันธ์26 ตุลาคม 2558
  051282 email address ( ตอบแล้ว ) pramot26 ตุลาคม 2558
  051280 ควรยกเลิกข้อกำหนดอายุขั้นต่ำของ ส.ส. ( ตอบแล้ว ) พชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กทม.25 ตุลาคม 2558
  051279 การบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) นายเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์25 ตุลาคม 2558
  051276 จุดค้านงัดแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ( ตอบแล้ว ) พระมหาวีระ กิตฺติวณฺโณ จ.สุรินทร์24 ตุลาคม 2558
  051273 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนญ ( ตอบแล้ว ) นายนิติธรรม แกล้วกล้า24 ตุลาคม 2558
  051269 รัฐธรรมมนูญกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) นายชัดเจน เชิดชาวนา นศ.24 ตุลาคม 2558
  051265 การแบ่งแยกอำนาจ ( ตอบแล้ว ) tapranksan.klunkpudsa23 ตุลาคม 2558
  051264 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ( ตอบแล้ว ) tapranksan.klunkpudsa22 ตุลาคม 2558
  051258 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการร่างรัฐธรรมนูญ ( ตอบแล้ว ) นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต21 ตุลาคม 2558
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/45 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>