ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051317 การปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่นคนท้องถิ่น โคราช29 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  การปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น
  กราบเรียน  อาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

                 ควรมีการปฏิรูปกฏหมายท้องถิ่น  เกี่ยวกับการเยียวยาพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถูก

  ออกจากราชการไปอันเนื่องจากถูกชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ดี/ ป.ป.ท.

  พนักงานสอบสวนระดับจังหวัดหรือท้องถิ่นก็ดี  ซึ่งขณะนี้มีคดีอยู่ในชั้นศาลปกครอง/

  ศาลยุติธรรมจำนวนมาก  หากผลการพิจารณาพิพากษาออกมาแล้ว  ปรากฏว่าพนักงาน

  ท้องถิ่น หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มนี้  ไม่มีความผิด  และศาลสั่งให้กลับเข้าราชการอีก

  โดยได้รับสิทธิต่างๆที่เสียไปในขณะที่ออกราชการคืนมานั้น  เพียงเท่านั้น  แต่การออก

  จากราชการของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้  อาจจะมากกว่า  5 ปี ขึ้นไป  ซึ่งในระหว่างนั้นหากเขา

  กลุ่มนี้ไม่ออกราชการ  อาจจะได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือน 1.5 หรือ 2.0 หรือ 2.5 ก็

  ย่อมเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับผลงาน  อีกทั้งหากถึงกำหนดสอบเปลี่ยนสายงาน เช่น ระดับ

  6ว.  ก็สามารถสอบเป็นสายงานบริหารได้  แต่ต้องออกจากราชการก็ย่อมเสียสิทธินั้นไป

  อย่างเช่น  ตำรวจ  ยังสามารถเยียวยาได้  กรณีหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ยศ ร้อยตำรวจ

  เอก  ออกจากราชการไป  พอกลับเข้ามาในตำแหน่งใหม่เป็นยศ  พันตำรวจตรี  เหล่านี้

  เป็นต้น   ขอได้โปรดพิจารณาเขียนไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญด้วย  ครับ
  คำตอบ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 ตุลาคม 2558