ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051309 ข้อเสนอเรื่องกระจายอำนาจผู้ใฝ่รู้28 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ข้อเสนอเรื่องกระจายอำนาจ
  .... เรียนท่านอาจารย์มีชัยฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอความเห็นเรื่องกระจายอำนาจดังนี้ครับ .......... ๑. อำนาจที่จะกระจาย ต้องเป็นอำนาจอธิปไตยนะครับ ไม่ใช่อำนาจบริหารแต่ฝ่ายเดียวดังที่ทำกันอยู่ในทุกวันนี้ 
  ............... ๒. เมื่อกระจายมาแล้วต้องกำกับดูแลโดยระเบียบกลางซึ่งเป็นระเบียบที่รัฐใช้ทำงานทุกส่วนราชการด้วยนะครับ(ทุกวันนี้ ระเบียบปฏิบัติราชการทั้งสามส่วนฯ ไม่เหมือนกันเลยครับ ทำให้หามาตรฐานการปฏิบัติได้ยากครับผม .... และผมก็เห็นด้วยในร่างฯ เดิมที่ให้ศาลฯ เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องกำกับดูแลในชั้นที่สุดนะครับ แต่..ผมคิดว่า ควรเป็นจะศาลรัฐธรรมนูญมากกว่านะครับ เพราะว่า หลักการกำกับดูแลก็คือ กำกับให้เขาทำตามกฎหมายและไม่กระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้แตกแยกแบ่งความเป็นรัฐใหม่ขึ้นมานะครับ  กำกับให้เค้ากระทำการใดๆ ได้ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ...และหากเป็นการกำกับด้านอำนาจบริหาร อันนี้ ผมเห็นควรให้ศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัยนะครับ
  ........ ๓. ผมเห็นว่า เราต้องกระจายอำนาจตุลาการให้กับประชาชนผู้เป็นคนดี (อันนี้ ต้องสร้างแรงจูงใจให้สังคมด้วย) ได้มีโอกาสเข้ามาพิจารณาตัดสินข้อเท็จในคดีบ้างนะครับ (คณะลูกขุน) นัยหนึ่ง เราสามารถสร้างระบบให้ประชาชนผู้มีความประพฤติดี ได้ใช้อำนาจตุลาการบ้างนะครับ  และจะเกิดผลโดยอ้อมในการทำความดีของประชาชนไปในตัวด้วยครับ เพราะว่า เขาอาจได้รับการพิจารณาจากภาคราชการให้เป็นคณะลูกขุนก็ได้ .. ประเทศเรา ไม่เคยเปิดโอกาส/ได้กระจายอำนาจตุลาการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีเลยนะครับ   กระผมขอฝากประเด็นนี้ ในร่าง รธน.ฉบับใหม่ด้วยนะครับ
  ............... วันนี้ เท่านี้ก่อน  ขอบคุณครับ
  คำตอบ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 ตุลาคม 2558