ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051295 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เกี่ยวกับสภาบริหารท้องถิ่นคุณ ลอร์ด27 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เกี่ยวกับสภาบริหารท้องถิ่น

  ขอเสนอในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เกี่ยวกับสภาบริหารท้องถิ่น ประกอบไปด้วยสมาชิกดังนี้

  1.สมาชิกเลือกจากประชาชน เลือกตั้งหมู่ละ 1คน

  2.สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เลือกตั้งในเขตนั้นๆ (ผู้สมัครต้องจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี)

  3.กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยตำแหน่ง (ค่าตอบแทนมีเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น) มีหน้าที่คอยกลั่นกรองการใช้งบประมาณต่างๆ ของท้องถิ่น

  4.นายกฯ ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาตาม ข้อ 1, 2 และ3 คัดเลือกจากสมาชิกจากข้อ 1 เป็นนายกฯ

  5.รองประธานสภาคนที่ 1 ให้สมาชิกสภาตาม ข้อ 1, 2 และ3 คัดเลือกจากสมาชิกตามข้อ 2 จำนวน 1 คน

  6.รองประธานสภาคนที่ 2 ให้สมาชิกสภาตาม ข้อ 1, 2 และ3 คัดเลือกจากสมาชิกตามข้อ 3 จำนวน 1 คน

  7.เลขานายกฯ 1 คน และเรขาประธาน 1 คน ให้นายกฯ และประธานสภา เลือกจากสมาชิก หรือคนนอกก็ได้

  เหตุผล

  1.เพื่อคานอำนาจในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นนั้นๆ

  2.เพื่อให้การทำงานของท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสามัคคีทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
  คำตอบ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 ตุลาคม 2558