ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051305 กรธ.เสนอแนวคิดวิธีเลือกสส.โดยให้เอาคะแนนผู้แพ้มาคิดเป็นบัญชีรายชื่อนพ.เหวง โตจิราการ28 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  กรธ.เสนอแนวคิดวิธีเลือกสส.โดยให้เอาคะแนนผู้แพ้มาคิดเป็นบัญชีรายชื่อ
  กรธ.เสนอแนวคิดวิธีเลือกสส.โดยให้เอาคะแนนผู้แพ้มาคิดเป็นบัญชีรายชื่อ
  ผมขอคัดค้านครับ
  เพราะนี่เท่ากับเป็นการทำลาย หลักการและเจตนารมณ์ของการปกครองระบบประชาธิปไตยเลยครับ
  การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้น จุดมุ่งหมายหลักมีเพียงประการเดียว ก็คือ ให้ประชาชนแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยอันเป็นของปวงชนชาวไทยออกมา
  หมายความว่า ประชาชนทั้งประเทศสามารถที่จะแสดงการตัดสินใจทางการเมืองว่า จะเลือก ผู้ใด กลุ่มใด พรรคการเมืองใดเข้ามาบริหารประเทศ เข้ามาดูแลจัดการสารทุกข์สุขดิบของพวกตนทั้งหมด ตามสัญญาประชาคม ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของพวกเขาเหล่านั้น
  นั่นคือ ในการเลือกตั้งประชาชนตัดสินใจเพื่อที่จะเลือกเอาพรรคที่มีนโยบายถูกต้องตามเจตนารมณ์ของตนเข้ามาบริหารประเทศ
  ดังนั้น การใช้ระบบเลือกตั้งแบบ เอาคะแนนผู้แพ้ มานับเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อ นั้น เท่ากับเป็นการ ทำลายหลักการและเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยลงไปเลย
  เพราะคนที่แพ้คะแนนในระบบเขต แปลว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตนั้นต้องการเลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคที่แพ้มาบริหารประเทศ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตนั้นไม่ต้องการนโยบายของคนที่แพ้มาเป็นนโยบายในการบริหารประเทศ
  แต่นี่ กรธ.กลับตาลปัตร ให้นำเอาคะแนนของผู้แพ้มาคิดเป็น สส.บัญชีรายชื่อ
  นั่นคือ ตั้งใจที่จะ “ยัดเยียด”เอา พรรคที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตอบรับนโยบายของเขา “ยัด”เข้ามาเป็นสส.ให้ได้
  และเมื่อ คำนึงถึงความเป็นจริงแล้ว การแพ้ชนะในความเป็นจริงส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นจำนวนที่ท่วมท้น
  (เมื่อแพ้เพียงเฉียดฉิว การเอาคะแนนแพ้มารวมกัน บางเขตคะแนนแพ้มีมากกว่าคะแนนของฝ่ายชนะเขตอื่นมากเพราะแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนประชากรไม่เท่ากัน)
  คะแนนของคนแพ้ทั้งหมดรวมกัน อาจจะมากกว่าคะแนนของฝ่ายชนะรวมกันก็ได้ เพราะมีสมัครกันหลายพรรค
  กลับกลายเป็นว่าฝ่ายแพ้ สามารถมีสส.ทั้งหมดรวมกันมากกว่าฝ่ายชนะ
  การกลับกลายเป็นว่า กรธ.ต้องการใช้วิธีการเลือกสส.มากลับหัวกลับหางหลักการและเจตนารมณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไปเสียเช่นนั้น
  นอกจากนี้ การเกิดสสบัญชีรายชื่อนั้น 
  เพราะคำนึงว่า สส.เขตต้องมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตของตนอย่างใกล้ชิดนอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่นิติบัญญัติในรัฐสภาของตน ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาและการทุ่มเทเป็นอย่างมาก
  จึงตั้งใจที่จะนิรมิตสส.บัญชีรายชื่อ ที่นอกจากทำหน้าที่นิติบัญญัติในรัฐสภาแล้ว จะต้องมาทำหน้าที่บริหารได้ด้วยในกรณีที่เป็นพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากจากการเลือกตั้ง
  จึงไม่ใช่การเอาคะแนนสส.เขตที่แพ้ มาคิดเป็นบัญชีรายชื่อแล้วแปรเปลี่ยนเป็น สส.บัญชีรายชื่อ 
  นี่เป็น “เรื่องเอาแพะมาชนกันแกะ” “เอาปลามาเดินบนบก เอานกมาว่ายในน้ำ”ชัดๆ
  ดังนั้นวิธีคิดของกรธ.จึงเป็นวิธี ที่ต้องการทำลายหลักการและเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยชัดๆ
  ผมเสนอให้กลับไปใช้วิธีการเลือกตั้งเดิมในรัฐธรรมนูญ2540เถอะครับ
  ซึ่งหมายรวมถึงถ้าหากยังยืนยันให้มีสว. 
  สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
  หากกรธ.ต้องการที่ยกเลิกอำนาจในการถอดถอนของสว.
  เพื่อเป็นเหตุผลให้ สว.มาจากการ “ลากตั้ง”ทั้งหมดนั้น
  ผมเสนอ ให้ “ยกเลิกสว.”ไปเลยครับ 
  มีสว.ไปทำไมกัน
  มีสว.เพียงเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่าย “อนุรักษ์นิยม” ฝ่าย “รัฐประหารนิยม”เท่านั้นหรือครับ
  ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่มี ตัวแทนประชาชน“ที่มาจากการลากตั้ง” เด็ดขาด
  ท่านจะอ้าง ความชอบธรรมของอำนาจจากที่ไหน ที่จะมาลากตั้ง แทนที่ อำนาจตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนไทยทั้ง67ล้านคน

  คำตอบ
  ถ้าคุณหมอทำใจกว้าง ๆ นึกถึงประชาชนที่ออกไปลงคะแนนให้มากไว้ มากกว่านึกถึงพรรคการเมือง บางทีจะเข้าใจความคิดของ กรธ  ส่วนเรื่่อง สว. นั้น คงต้องใจเย็น ๆ ไว้ก่อน อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้  อย่างไรก็ตาม ผมจะส่งความเห็นคุณหมอให้ กรธ ไปพิจารณา
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 ตุลาคม 2558