ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051160 ขอเสนอมาตรการควบคุมการประชานิยมและการประเมินพีระพันธ์12 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ขอเสนอมาตรการควบคุมการประชานิยมและการประเมิน
  ขอเสนอมาตรการควบคุมการทำประชานิยมและการประเมินผลลัพธ์ในการทำงานคือ
  ๑.ทุกพรรคการเมืองต้องเขียนแผนงานและโครงการต่างๆที่จะใช้ในการหาเสียงและจะใช้ในการบริหารประเทศโดยต้องกำหนดผู้ที่จะเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งที่ชัดเจน  ให้คณะกรรมการปฎิรูปประเทศได้พิจารณาได้อนุมัติ  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องส่งแผนต่างๆให้คณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาเพื่ออนุมัติแผนเพื่อจะใช้ในการหาเสียงได้ถูกต้อง
      หากมีการฝ่าฝืนในการเลือกตั้งและ/หรือเมื่อมีบทบาทมาเป็นรัฐบาลแล้ว  จะต้องมีบทลงโทษที่เฉียบขาด เช่น  หยุดการใช้อำนาจในการบริหารชาติทันที  ถูกยุบพรรคการเมือง  และตัดสิทธินักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดไป  ส่วนความเสียหายต้องถูกเบี้ยปรับขั้นต่ำคนละ ๑๐๐ล้านบาทหรือยึดทรัพย์ตามความเสียหาย ถ้าเป็นความผิดคดีอาญาต้องระวางโทษขั้นต่ำ ๑๐ปี    หากมีการชักใยจากบุคคลคนภายนอกแล้วให้ถือว่าบุคคลคนภายนอกนั้นเป็นตัวการร่วม  จะมีความผิดตามบทลงโทษข้างต้นด้วย
        อนึ่งในการบริหารประเทศนั้นอาจจะมีการยืดหยุ่นในกรณีที่มีความจำเป็นให้ทันต่อสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน   โดยรัฐบาลจะต้องเสนอแผนฯที่จำเป็นเท่านั้นต่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศและรัฐสภาได้อนุมัติแผนเป็นครั้งๆไป  คือ ครั้งละไม่เกิน........ล้านบาท    แต่การขออนุมัติรวมในแต่ละปีจะต้องไม่เกิน ๕เปอร์เซนต์ของวงเงินงบประมาณในแต่ละปี   โดยห้ามหมกเม็ดไปสร้างหนี้ฯนอกแผนที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบต่างๆที่จะเป็นการสร้างหนี้ในอนาคตต่อประเทศ  จนอาจจะเป็นความเสียหายได้
  ๒.ต้องมีการประเมินการบริหารจัดการของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล จากสถาบันประเมินฯผลลัพธ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ คือ การประเมินย่อยรายไตรมาส  และการประเมินสรุปผลงานรายปี  ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆจากสถาบันมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๓-๕แห่ง โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๖๐-๗๐ เปอร์เซนต์อย่างน้อย ๓ แห่ง  โดย 
     ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานตกการประเมินฯ  จะถูกปรับออกทันที ถ้าผลการประเมินย่อยได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๕๐เปอร์เซนต์
     ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานและรัฐมนตรีที่กำกับหน่วยงานนั้นๆ ถ้าผลการประเมินหลักประจำปีได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๖๐-๗๐เปอร์เซนต์ จะถูกปรับออกทันที  โดยการประเมินฯภาพรวมนี้ให้รวมถึงการประเมินรวมของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีด้วยอย่างเชื่อมโยง
     หากมีการฝ่าฝืนจะต้องหยุดการบริหารราชการทันที พร้อมมีบทลงโทษที่เฉียบขาด เช่น ถูกจับกุมและมีบทลงโทษจำคุกอย่างน้อย ๓ปี โดยไม่รอลงอาญา 
     หมายเหตุ มาตรการในข้อ ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละพรรคการเมืองจะต้องหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบในการทำงานเข้ามาบริหารประเทศในเชิงพัฒนาคุณภาพในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยมีการประเมินฯเป็นเครื่องมือมาเป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม    เพราะผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองนั้นต้องมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมาช่วยในการบริหารและพัฒนาประเทศให้คนไทยมีความสุข  สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้บนโลกของการแข่งขันที่มีความยากและซับซ้อน
  คำตอบ
  ขอบคุณนะครับ เป็นแนวคิดที่มีรายละเอียดพร้อม แสดงว่าได้ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดี  จะได้นำส่ง กรธ ต่อไป
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ตุลาคม 2558