ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051116 รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจี๗๗จะเกิดขึ้นไหมครับหัวหน้าอธิบดี7 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจี๗๗จะเกิดขึ้นไหมครับ
  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
  ๑ที่มาสภานิติิบัญญัติหรือวุฒิสภาคือที่มาของรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มาจากคนชั้นสูง เช่น สภากทม สภาพัทยา สภาเทศบาลเมือง องค์กรอิสระ
  ตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมด ที่เหลือจากนั้นให้คงอยู่และแต่งตั้ง
  การถอดถอนวุฒิสภา ให้ใช้จำนวนเสียงและจำนวนพรรค ๒ใน๓
  หน้าที่ ออกพระราชบัญญัติ จากนายกรัฐมนตรี หรือ ประธานอธิบดี
  ๒สภาประชาชนหรือสภาผู้แทน แบ่งเขต รวมเขต รวมมณฑล สรรหาถ้าขาด
  ทำหน้าที่ มีฝ่ายค้าน ตรวจสอบ ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น
  ฝ่ายรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีสภา และ คณะรัฐมนตรีสภา เป็นผู้เสนอนโยบาย เท่านั้น โดยมี ปลัดกระทรวง เป็น เลขารัฐมนตรีสภา

  ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
  นิยายจากอังกฤษว่า"รัฐบาลนี้เป็นของราชินีแต่ปกครองด้วยรัฐสภาของประชาชน"
  ประธานอธิบดี เป็นประธานของ อธิบดี และ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กพ
  รองประธานอธิบดี เป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมอัยการตำรวจ
  รองประธานอธิบดี เป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมมั่นคง
  เลขานุการ คือ ปลัดกระทรวง
  อธิบดีกรม มีประธานอธิบดี เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
  นายกรัฐมนตรีสภา ออกนโยบายเท่านั้น มีปลัดกระทรวงเป็นเลขา และเข้ารัฐสภาออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติ
  ในกรณีไม่มี นายกรัฐมนตรีสภาให้"ประธานอธิบดีปกครองระบอบประธานาธิบดี"
  ม๔๔ คือ กฤษฎีกาเป็นกฎเสนาบดีเป็นกฎอัยการศึกษาเป็นข้อบังคับปฏิบัติ 

  การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ministry of local administrative
  ยุบ อบจ ยุบ อบต ยุบ เทศบาลตำบล
  ผู้ว่าจังหวัดไม่ต้องเป็นนิติบุคคล ให้เป็นแบบนายอำเภอ
  เทศบาล คือ เขตปกครองพิเศษ เช่น กทม พัทยา สภาเทศบาลเมือง
  ให้มี สภาตำบล เป็นตัวขับเคลื่อนท้องถิ่น จาก กำนัน อบต สภาเทศบาล
  กำนัน คือ ปกครองโดยรัฐเป็นเจ้าของ
  นายก อบต คือ CEOแต่งตั้ง ปกครองโดยประชารัฐ มีสภาตำบลกำกับดูแล
  นายกเทศเมือง คือ ผู้ปกครองท้องถิ่นมีสภาเทศบาล รูปแบบอิสระ
  คำตอบ
  ขอบคุณในความคิดเห็น จะนำไปเสนอกรรมการ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 ตุลาคม 2558