ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
  กิจกรรม - สัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์คนดัง
 • คำสำคัญ
   
   
  สัมภาษณ์คนดัง

  ปวีณา หงสกุล ประธานบริษัทธรรมชาติเพื่อชุมชน จำกัด

  หน้าที่และบทบาทของผู้หญิงชื่อ ปวีณา หงสกุล กับการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เข้ามาทำงานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 6 สมัยด้วยกัน รวมถึงเป็นรัฐมนตรี 2 สมัย และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มิได้หยุดเพียงเท่านี้ แต่ภารกิจที่ตอกย้ำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักชื่อของปวีณา หงสกุล คือการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง มูลนิธิปวีณา เพื่อเด็กและสตรี เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้รับเคราะห์กรรมและไร้ที่พึ่ง การฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงส่งเสริมและพัฒนารายได้ เสริมทักษะแก่เด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาส และส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย

  ณ วันนี้ ปวีณา หงสกุล หันมาทำธุรกิจในนาม บริษัทธรรมชาติเพื่อชุมชน จำกัด โดยเริ่มต้นจากการเปิดร้าน บ้านปวีณา ย่านรามอินทรา

  “จุดเริ่มต้นของ “บ้านปวีณา” เนื่องจากเป็นคนที่ชอบสมุนไพรมานานแล้ว จากการที่ต้องทำงานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องลงพื้นที่ ได้เจอะเจอผู้คนหลากหลายอาชีพ ที่สำคัญคือกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมีความสามารถ มีฝีมือ มีความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ในการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เราเห็นแล้วรู้สึกว่าดีมาก แต่กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ ต่างประสบปัญหาไม่สามารถจะหาช่องทางจัดจำหน่ายผลผลิต เพื่อป้อนสินค้าเข้าสู่ท้องตลาด

  ดิฉันจึงเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างรายได้ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ทำให้กลุ่มแม่บ้านเหล่านั้นมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สมุนไพรนานาชนิด อันถือเป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทย ที่ไม่สามารถพบจากประเทศใดในทั่วโลกๆ ได้ ซึ่งถูกนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงต้องการให้ชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านนั้นมีอาชีพเสริม อยากให้มีรายได้ พอกลุ่มแม่บ้านมีรายได้ ปัญหาหลายอย่างสามารถลดน้อยลงได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายๆ ปัญหา

  อย่างแรก กลุ่มแม่บ้านไม่ทิ้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย เพื่อเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ สามารถลดปัญหาความแออัดได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมีมากขึ้น เพราะพ่อแม่ไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ มีเวลาดูแลลูกหลานมากขึ้น สามารถที่ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปได้ ปัญหาการเข้ามาเข้ามาค้าประเวณี ยาเสพติด หรือแม้กระทั่งโรคเอดส์ ลดลงแน่นอน ถ้ามีทางเลือกที่ดีมีโอกาสที่ดีแล้ว คงไม่มีใครเลือกทำผิด ดิฉันเชื่ออย่างนั้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ปัญหาอาจจะไม่หมดไป แต่มันเบาบางหรือลดลง ก็รู้สึกดีแล้ว

  ส่วนอีกจุดประสงค์นั้น เป็นจุดประสงค์ที่มีความสำคัญไม่แพ้กับข้อแรก คือเนื่องจากมูลนิธิปวีณาฯ มีภาระมากขึ้น คนมาขอความช่วยเหลือมากขึ้น รวมถึงปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 20 กว่าคน แต่ไม่รวมชุดเฉพาะกิจ ที่เราจะดึงมาจากตำรวจ สื่อมวลชน และกลุ่มพวกเรา โดยชุดตรงนี้ ต้องมีเบี้ยเลี้ยงบ้าง ในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 300,000 บาท สมัยก่อน 50,000 บาท แต่มีเจ้าหน้าที่แค่ 2-3 คน แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น 20 กว่าคน ทำงานรับเรื่องร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง ร้าน “บ้านปวีณา” จึงเกิดขึ้นเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิปวีณาฯ รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้เด็กที่เติบโตขึ้นมามีรายได้ โดยคนที่มาทำงานที่ร้านบ้านปวีณา จะได้รับเงินเดือน เพื่อเก็บไว้เป็นทุนของเขาในภายภาคหน้า และเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีอาชีพ และรายได้จากจากการจำหน่ายสินค้า ก็จะนำเข้ามูลนิธิ

  สำหรับจุดเด่นของ “บ้านปวีณา” เป็นร้านธรรมชาติ ที่คอยให้บริการแก่คนไทยที่รักและห่วงใยในสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่ง เป็นฝีมือของเด็กที่อยู่ในมูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี และเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทยทั้งสิ้น สามารถจำแนกเป็นหลายประเภท อาทิ สบู่สมุนไพรนานาชนิด แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์อบตัวแบบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อบตัวแบบอโรมา ของชำร่วย และน้ำสมุนไพรธรรมชาติจากสุนทรา เครื่องสำอางค์BENSE ผลิตภัณฑ์ KORY SERUM ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสินค้าหัตถกรรมจากฝีมือจากเด็กพิการ ในโครงการ ART FOR ALL”

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-29736540-1 


  5 กันยายน 2546