ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  034777 อภัยโทษเนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษกกอแก้ว22 เมษายน 2552

  คำถาม
  อภัยโทษเนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก

  การจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก”

  มติคณะรัฐมนตรี -- 3 ชั่วโมง 59 นาทีที่แล้ว

           คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก”ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

         1. กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก” โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร นิสิต  นักศึกษา และประชาชน ประมาณ 200,000 คน มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้รัก สามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติ และสามัคคี ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) และถนนราชดำเนิน  ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552
           2.
  กิจกรรมประกอบด้วย
              2.1
  การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
              2.2
  การถวายเครื่องราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
              2.3
  การถวายสัตย์ปฏิญาณตน
              2.4
  การจัดกิจกรรมต่อเนื่องในส่วนภูมิภาคของจังหวัด ภายหลังการจัดกิจกรรมในส่วนกลาง
           3.
  มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอำนวยการจัดกิจกรรมดังกล่าว
              กระทรวงมหาดไทย
  รายงานว่า เนื่องด้วยวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ซึ่งรัฐบาล และเหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่ง เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
              กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาเห็นว่า วันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พฤษภาคม 2552) ได้เวียนมาบรรจบเป็นวาระมหามงคลอีกครั้ง  ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายความมั่นคงของรัฐ โดยการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ กระทรวงมหาดไทยได้รับมาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน และได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี บังเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความขัดแย้งบนความเห็นที่แตกต่างของสังคมไทย ก็ยังดำรงอยู่ ซึ่งความขัดแย้งนี้อาจขยายวงกว้างและนำไปสู่ความแตกแยกและการขาดความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติได้ ดังนั้นในโอกาสวันสำคัญ วันฉัตรมงคล ที่จะมาถึงกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ

           --
  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่  21 เมษายน 2552 --จบ—

   

   

  ดิฉันอ่านเจอนะคะ ก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างนี้แล้วจะมีอภัยโทษให้แก่นักโทษหรือเปล่านะคะ เพราะถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน  และถ้ามีสามารถติดต่อสอบถามได้จากที่ไหนบ้างคะ

  คำตอบ
  ลองสอบถามที่กระทรวงมหาดไทย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 เมษายน 2552