ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051571 พรบ.ล้าง มลทินเปา24 มกราคม 2559

  คำถาม
  พรบ.ล้าง มลทิน
  เรียนอ.มีชัย
  ผมเคยต้องโทษจำคุกจากคดีเช็ค ปี 47 
  ปัจจุบันตั้งใจเป็นกรรมการสมาคม แห่งหนึ่ง เนื่องจากร่วมทำงานเพื่อช่วยสังคม
  กับสมาคมนี้มานาน มีข้อสงสัยดังนี้
  ตามคุณสมบัติ ผู้ที่เได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ จะต้อง ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  จาก พรบ.มลทิน50 ปัจจุบัน ผมสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้แล้วใช่ไหมครับ 

  คำตอบ
  ถ้าคุณได้รับการล้างมลทิน ก็เป็นได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มกราคม 2559