ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041472 การกรอกข้อมูลใบสมัคร กรณีสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นข้าราชการส่วนท้องถิ่น14 สิงหาคม 2553

  คำถาม
  การกรอกข้อมูลใบสมัคร กรณีสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น
  กราบเรียน... ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ เนื่องด้วยกระผมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อปท.แห่งหนึ่ง กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเลื่อนระดับเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ใคร่มีข้อสงสัย ประเด็นในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีในส่วนที่ให้กรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา ในเรื่องของ การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี ว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยในสถานต่างๆ เช่น ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรือไม่ ซึ่งในกรณีของกระผมได้เคยถูกลงโทษทางวินัยในขั้น "ภาคทัณฑ์"เมื่อปี 2549 ซึ่งถือว่าได้รับการล้างมลทินตาม พรบ.ล้างมลทิน 2550 แล้ว ....ดังนั้นในกรณีนี้ ตามผลของกฎหมายฉบับนี้ กระผมจะสามารถกรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ว่า ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ได้หรือไม่(เนื่องจากจะมีผลต่อคะแนนในการคัดเลือก)....ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความกระจ่าง มา ณ ที่นี้
  คำตอบ
  คุณก็ควรกรอกไปตามความเป็นจริงว่าเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ แต่ได้รับการล้างมลทินแล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 สิงหาคม 2553