ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  039741 สถานะของข้าราชการผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ตาม พรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550ข้าราชการส่วนท้องถิ่น30 มีนาคม 2553

  คำถาม
  สถานะของข้าราชการผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ตาม พรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550
  เรียนท่าน อ.มีชัย ที่เคารพ  เนื่องด้วยกระผมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ในขั้น ภาคทัณฑ์ ไปเมื่อปี 2549 ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้ พรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 ดังนั้น กระผมจึงมีข้อสงสัยว่าในกรณีนี้ โดยผลของกฎหมาย จะถือว่า กระผม ไม่มีประวัติในการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้หรือไม่ ....ขอขอบคุณท่าน อ.มีชัย เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความกระจ่าง 
  คำตอบ
  การล้างมลทินนั้นเขาล้างให้เฉพาะโทษที่ได้รับ เขาไม่ได้ล้างการกระทำ หรือความผิดที่กระทำ  หากเคยทำความผิดอะไร ก็ยังได้ชื่อว่าเคยทำผิดนั้นอยู่   ควรลองไปอ่านคำสั่งที่ภาคทัณฑ์ดูให้ละเอียดว่าเขาภาคทัณฑ์ในความผิดอะไร เพราะไม่น่าเป็นไปได้ว่าหากเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการจริง ผู้บังคับบัญชาจะเพียงภาคทัณฑ์  เพราะอย่างน้อยต้องปลดออกจากราชการ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 มีนาคม 2553