ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  034479 พรบ ล้างมลทินวุฒิพงษ์29 มีนาคม 2552

  คำถาม
  พรบ ล้างมลทิน

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ
             
  ขอรบกวนสอบถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ล้างมลทิน  กระผม(เป็นรองประธาน) และเพื่อน(ประธาน)ได้เปิดดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541  เป็นต้นมา  และใช้ชื่อว่าชมรมผู้สูงอายุมหาชนซึ่งได้มีประชาชนให้ความสนใจได้มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมและจ่ายค่าธรรมเนียมรายละ 1,270 บาท  นอกจากนั้นจะต้องเสียค่าสงเคราะห์ศพเป็นรายเดือน  ศพละ  20 บาท  ตามจำนวนสมาชิกเสียชีวิต   โดยสัญญาว่าหากสมาชิกเสียชีวิตลงหลังจากเป็นสมาชิก 180 วันขึ้นไปชมรมจะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทศพละ  50,000บาท จนมีสมาชิกจำนวน  2,500 คน  หลังจากบริหารไประยะหนึ่งชมรมผู้สูงอายุมหาชน เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการจัดการบริหารงาน  จนสุดท้ายไม่มีการจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพดังกล่าว  ให้กับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ( ยอมรับว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์จริงๆ ) ซึ่งคดีความศาลได้ตัดสินให้ยอมความกันโดยให้มีการชำระเงินคืนค่าสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิกทั้งหมดและในกรณีที่เสียชีวิตด้วย แต่กระผมก็ยังมีมลทินติดอยู่ซึ่งมีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชนโดยการทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งการบอกให้แจ้งและการหลอกลวงเช่นนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้หลวงลวงหรือบุคคลที่สาม และเข้าการกระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือปกปิดความเป็นจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,343 พฤติการณ์ดังกล่าวและถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบเข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 98  วรรคสอง เป็นตราบาปที่ตัวเองต้องจดจำมาตลอดทุกวันนี้

                  เรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 ขณะนี้ไม่ทราบว่ามี พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ซึ่งตามกรณีของผมจะได้ล้างมลทินได้หรือไม่ครับ ถ้ามีผมจะขอคัดหลอกสำเนาได้ทีไหนครับ และผมจะมีสิทธิสมัครตามกรณี รับราชการ (ลงสมัครกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายก อบต) ได้หรือไม่ครับ                                                                                            

                  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงและด้วยความเคารพอย่างสูง  มา  ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
  คำตอบ
  กรณีของคุณไม่ได้ถูกลงโทษอะไร จึงไม่ได้รับการล้างมลทิน เพราะการล้างมลทินนั้นเขาล้างให้เฉพาะโทษที่ได้รับเท่านั้น ไม่ได้ล้างพฤติการณ์แห่งการกระทำด้วย ดังนั้นกรณีของคุณจึงอาจอยู่ในข่ายบกพร่องในศิลธรรมอันดีอยู่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 มีนาคม 2552