ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026649 กฎหมายล้างมลทิน 2550นายเอกสิทธิ์23 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  กฎหมายล้างมลทิน 2550

  เรียนท่านอาจารยืมีชัย ที่เคารพอย่างสูง

   

  กระผมขออนุญาตสอบถามดังนี้ครับ

  "กรณีของผม ได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการในปี 2548 ซึ่งต่อมาได้รับการล้างมลทินตาม พรบ. ล้างมลทินปี 2550 ซึ่งกระผมสามารถอ้างผลของการล้างมลทิน ต่อหน่วยรายการต้นสังกัของผม ว่าได้รับการล้างมลทินแล้ว

  อย่างไรก็ดี ปรากฎว่าหน่วยงานต้นสังกัดของผม อ้างว่าคดีของผมเป็นการลงโทษตา กฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ จึงไม่ได้รับตามกฎหายล้างมลทิน"

  คำถาม

  1. สิ่งที่หน่วยงานต้นสังกัดของผมเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ถูกต้องหรือไม่

  2. กรณีของผมได้รับประโยชน์จากกฎหมายล้างมลทิน 2550 หรือไม่ครับ

   

  ดัวยความเคารพอย่างสูง

  นายเอกสิทธิ์

  คำตอบ

  เรียน คุณเอกสิทธิ์

  1. ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะ ปปช.ไม่มีอำนาจลงโทษใคร เมื่อมีมติว่าใครผิดก็ต้องส่งเรื่องให้เจ้าสังกัดเขาดำเนินการลงโทษ ซึ่งเจ้าสังกัดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของตน จึงอยู่ในข่ายได้รับการล้างมลทิน

  2. ได้ประโยชน์ แต่ประโยชน์นั้นไม่ได้แปลว่าจะไปบังคับให้ทางราชการรับกลับเข้ารับราชการได้ เพราะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและลักษณะความผิดที่กระทำ เพราะความผิดบางอย่าง อาจทำให้กลายเป็นคนบกพร่องศีลธรรมอันดี อันเป็นคุณสมบัติของหนึ่งได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 กุมภาพันธ์ 2551