ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026295 ขอคำชี้แนะJ6 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  ขอคำชี้แนะ

  เรียน อาจารย์มีชัย

    กระผมรับราชการเป้นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมา 15 ปี ได้รับโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออกจากราชการด้วยฐานทุจริตต่อหน้าที่ เมื่อเดือนเมษายน 2549 กระผมได้รับการล้างมนทิลเมื่อวันที่ 5 นวาคม 2550 แล้ว กระผมได้ไปติดต่อหน่วยงานเพื่อที่จะขอกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นหน่วยงานต่างกระทรวงเดิม ผมอยู่กระทรวงสาธารณสุข แต่จะขอกลับในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ซึ่งทางผู้บริหารรับปากว่าจะให้กระผมบรรจุกลับเข้ารับราชการ แต่ขอศึกษารายละเอียดก่อน

      กระผมจึงขอเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  1.  กระผมมีสิทธิ์ที่จะขอกลับเข้ารับราชการได้อีกหรือไม่

  2.  ถ้ากลับเข้าได้ กระผมขอบรรจุกลับเข้ารับราชการต่างกระทรวงได้หรือไม่ เดิมกระผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขแต่จะขอกลับเข้าทำงานในส่วนราชการส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)

  3.  หากทางผู้บริหารเมตตาให้กลับเข้าทำงานได้ ทางผู้บริหารจะมีความผิดหรือไม่

  4.  การขอกลับเข้ารับราชการ โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเลยคือขอกลับในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ทำงานในชุมชนให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการในศูนย์สาธารณสุข) และจะมีปัญหาตามมาทีหลังหรือไม่

          ท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงและใคร่ขอรับการชี้แนะเป็นแนวทางในการบรรจุกลับเข้ารับราชการของกระผมอีกครั้งด้วยครับ

                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                       จีรัฐติกุล

   

  คำตอบ

  เรียน คุณจีรัฐติกุล

  1. มีสิทธิ แต่ทางราชการก็มีสิทธิที่จะรับหรือไม่รับได้ เพราะกรณีอาจถือได้ว่าเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี

  2. ได้ ตามเงื่อนไขข้อ 1

  3. ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณบกพร่องในศีลธรรมอันดี แล้วยังขืนรับ เขาก็อาจมีความผิดได้

  4. อาจมีได้เมื่อมีคนร้องขึ้นมา

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 กุมภาพันธ์ 2551