ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049035 ภาระค้ำประกันกับธนาคาร ธกส.ณัฐสุภัค17 เมษายน 2556

  คำถาม
  ภาระค้ำประกันกับธนาคาร ธกส.

  จะรบกวนอาจารย์ค่ะ จากคำถามที่ 048991 ถ้าสัญญาจำนองมีข้อความว่า

  4. เพื่อประกันหนี้เงินที่กู้ยืมทั่งหลายของ .....ชื่อ.ผู้กู้...... ผู้กู้ซึ่งมีอยู่แล้วในเวลานี้ หรือเวลาหนึ่งเวลาใดในภายหน้า สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้ายอมจำนองด้วยทั้งสิ้น วิธีการส่งดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเอกสารการกู้ของธนาคาร เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงต่อท้ายหน้งสือสัญญาจำนองฉบับนี้

  ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนองมีข้อความว่า

  ข้อ1  ผู้จำนองเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ทั้งหลายซึ่ง ...ชื่อผู้กู้...เป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่ในเวลานี้หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปในภายหน้า รวมจำนวนเงินต้นขั้นสูงสุด 120000.-ตลอดจนประกันการชำระค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ คือดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนองด้วย

  อยากทราบว่าข้อความดังกล่าวที่อยู่ในสัญญาจำนองและข้อตกลงแนบท้ายนั้นจะเข้าข่ายกรณีที่อาจารย์บอกว่าเป็นการประกันหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย (ถ้าเขามีหนี้เท่าไรก็ต้องชำระตามนั้น) หรือไม่ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

  คำตอบ
  เป็นซี ความที่ว่า "ซึ่งมีอยู่แล้วในเวลานี้ หรือเวลาหนึ่งเวลาใดในภายหน้า" ก็บอกอยู่ในตัวว่ารวมถึงหนี้ในอนาคตด้วย เพียสงแต่อาจจำกัดเงินต้นอยู่ที่ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท บวกกับดอกเบี้ย 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 เมษายน 2556