ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027967 คดีขาดอายุความหรือไม่นายชูศักดิ์ ทองคำ8 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  คดีขาดอายุความหรือไม่

  กราบเรียน  ท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์

                 กระผมเป็นข้าราชการครู กำลังเดือดร้อนเพราะถูกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟ้องต่อศาลแรงงานให้ชดใช้เงินจำนวน 5,309,979  บาท จึงขออนุญาตปรึกษาท่านอาจารย์ ฯ  โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

                 1.  เมื่อเดือน ม.ค. 2527 กระผมและเพื่อนครูอีกคนหนึ่งได้เซ็นค้ำประกันลูกศิษย์เข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งพนักงานช่างอันดับ 2 ต่อมาเมื่อเดือน เม.ย. 2540  ลูกศิษย์คนดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้บริษัทฯ เอกชนแห่งหนึ่ง  โดยได้รายงานตัวคูณในการคำนวณค่าไฟฟ้าน้อยกว่าความเป็นจริง  ซึ่งในเดือน มิ.ย. 2540 ได้มีเจ้าหน้าที่จาก กฟน. 3 มาตรวจสอบการติดตั้ง ฯ และได้รายงานโดยระบุตัวคูณที่ถูกต้องต่อสำนักงานการไฟฟ้าฯ ของลูกศิษย์ แต่สำนักงานฯ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ

                  2.  ปี 2544 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจพบข้อบกพร่องดังกล่าว  โดยพบกว่ามีการคำนวณค่าไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าว ในระหว่างเดือน เม.ย. 2540- มิ.ย. 2544 น้อยกว่าความจริง จำนวน 7,226,058 บาท ซึ่งการไฟฟ้าได้แจ้งให้บริษัทดังกล่าวชำระหนี้ แต่บริษัทดังกล่าวได้เข้าแผนฟื้นฟู (กฟภ. แจ้งว่าตรวจสอบพบเกินระยะเวลาที่เจ้าหนี้จะยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้) และขอชำระเพียงส่วนที่เกิดขึ้นภายหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 2543-มิย. 2544 เป็นเงิน 3,340,950 บาท ผ่อนชำระ 2,506,950 บาท

                 3.  การไฟฟ้าฯ ได้ตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2545 ว่าความบกพร่องเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานของลูกศิษย์กระผม ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติให้ลูกศิษย์ฯ ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2544 (ตามโครงการ Early Retirement)

                 4.  วันที่ 22 กค. 2545 การไฟฟ้าฯ มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และความรับผิดชอบทางละเมิด  ซึ่งคณะกรรมการสรุปว่าลูกศิษย์ฯ ต้องรับผิดชอบ ต่อมาคณะกรรมการฯ ดังกล่าวรายงานเพิ่มเติมว่าผู้บังคับบัญชาของลูกศิษย์ฯ ควรรับผิดชอบด้วย แต่พอปี 2548 มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ และสรุปว่าให้ลูกศิษย์ฯ รับผิดชอบเพียงผู้เดียว และกฟภ. ได้มีคำสั่งในปี 2548 ให้ลูกศิษย์กระผมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 7,226,058 บาท

                 5.  วันที่ 20 มี.ค. 2550 กฟภ. ได้ยื่นฟ้องลูกศิษย์ฯ และกระผมพร้อมทั้งเพื่อนครู (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ต่อศาลแรงงาน จึงขอหารือดังนี้

            -  คดีความขาดอายุหรือไม่

            -  หากจะหยิบยกเรื่องความรับผิดของผู้บังคับบัญชาให้มาร่วมรับผิดชอบได้หรือไม่ เพราะทนายแจ้งว่า ศาลแรงงานจะไม่ให้มีการสืบพยานมากนัก ( กระผมไม่เข้าใจว่าทำไม)

             -  ผู้ค้ำประกันจะใช้สิทธิยื่นคำร้อง เรื่องคำสั่งของ กฟภ. ต่อศาลปกครองอย่างไร ได้หรือไม่ เพราะผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบด้วย

             -  กระผมควรหยิบยกประเด็นใดขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้บ้าง  ขอให้ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำด้วยกรับ

                                         กราบขอบพระคุณอย่างสูง

                                              นายชูศักดิ์  ทองคำ

                                       

    

   

   

  คำตอบ

  เรียน คุณครูชูศักดิ์

       ไม่ทราบว่าการไฟฟ้าฟ้องฐานอะไร ถ้าเป็นฐานละเมิด คดีก็น่าจะขาดอายุความแล้ว  ส่วนคำถามอื่น ๆ นั้น ทนายความควรจะรู้ดีกว่า เพราะมีรายละเอียดอยู่ในมือ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 พฤษภาคม 2551