ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051889 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ไม่ปฎิบัติหน้าที่หรือปฎิบัติหน้าที่อันมิชอบฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่เกษตรกรไทย26 เมษายน 2559

  คำถาม
  เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ไม่ปฎิบัติหน้าที่หรือปฎิบัติหน้าที่อันมิชอบฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่
     เรียนถามท่านอาจารย์มีชัย    สืบเนื่องจาก นายก ซื้อที่ดินของ นางข ซืึ่งเป็นที่ดินของ ส.ป.ก.4-01 แต่ไม่มีเอกสารการซื้อขาย แต่นายก ได้เข้าไปปรับปรุงที่ดินและสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำธุรกิจรับซื้อพืชไร่ และสงผลให้เกิดมลภาวะทั้งกลิ่น ฝุ่นละออง ข้าพเจ้าก็ทำหนังสือร้องเรียนและแจ้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดเรื่องการเข้าครอบครองที่ดินของนายก ว่าไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีการดำเนินการเรื่องเอาที่ดินคืนรัฐ  เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยยกเลิกสิทธิ์ นางข และดำเนินการโดยนำเรื่องของ นายก เข้าขออนุญาติให้เช่าที่ดินผ่านทาง คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)และได้รับการอนุญาติจาก คปจ.แล้ว เท่ากับว่า จาก นายก ซื้อที่ดินของ ส.ป.ก.ซึ่งซื้อขายไม่ได้และครอบครองสิทธิ์ไม่ได้ตามกฏหมาย ก็ได้รับการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ได้โดยถูกกฎหมาย จากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียนถามท่านอาจารย์ว่า
   1.ข้าพเจ้าในฐานะผู้เดือนร้อนจากการประกอบการของ นายก เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นและได้ทำเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอด สามารถฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ระงับการอนุญาตได้หรือไม่ และฟ้องให้ ส.ป.ก.ขับไล่ นายก และยึดคืนที่ดินกลับคืนรัฐได้หรือไม่ ถ้าได้
   2.การเขียนคำฟ้องจะฟ้องในประเด็นอะไร และ
   3.เจ้าหน้าที่มีความผิดหรืิอไม่

  คำตอบ
  1. ฟ้องได้
  2. ลองไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ศาลดู เขามีบริการแนะนำให้
  3. ถ้าเป็นอย่างที่คุณเล่ามาก็ผิด เพราะที่ สปก เขามีไว้ให้เกษตรกรทำเกษตรกรรม

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 เมษายน 2559